Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Test umożliwiający sprawdzenie statusu MŚP

Dzięki nowemu internetowemu testowi, dostępnemu obecnie online, europejskie przedsiębiorstwa mają możliwość sprawdzenia, czy odpowiadają definicji MŚP określonej przez UE. Narzędzie opracowane przez władze regionalne Walonii ma służyć Komisji Europejskiej do negocjowania umów...

Dzięki nowemu internetowemu testowi, dostępnemu obecnie online, europejskie przedsiębiorstwa mają możliwość sprawdzenia, czy odpowiadają definicji MŚP określonej przez UE. Narzędzie opracowane przez władze regionalne Walonii ma służyć Komisji Europejskiej do negocjowania umów w siódmym programie ramowym (7PR). Będzie również przydatne dla krajowych punktów kontaktowych (KPK), pomagając im określić, czy dane MŚP kwalifikują się do uczestnictwa w projektach 7PR czy do zwiększonych środków.

Kraje

Belgia