Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Przetarg: środowisko naturalne i jednolity rynek

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące środowiska naturalnego i jednolitego rynku. Celem badania jest określenie sektorów i obszarów polityki w zakresie środowiska, w których brak normalizacji lub r...

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące środowiska naturalnego i jednolitego rynku. Celem badania jest określenie sektorów i obszarów polityki w zakresie środowiska, w których brak normalizacji lub równych szans dla wszystkich prowadzi do zakłócenia konkurencji, wpływając jednocześnie na wyniki wdrażania prawodawstwa dotyczącego środowiska w różnych państwach członkowskich.Więcej informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Zespół ds. Zamówień, F.2 - Finanse BU-5 00/169 B-1049 Bruksela Tel. +32 2 296 00 08 Faks +32 2 299 44 49 E-mail: env-tenders@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116032-2007:TEXT:PL:HTML