Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przetarg: powiązania między środowiskiem a konkurencyjnością

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące powiązań między środowiskiem a konkurencyjnością. Badanie powinno zweryfikować, w jakim stopniu teorie na temat powiązań między środowiskiem a konkurencyjności...

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące powiązań między środowiskiem a konkurencyjnością. Badanie powinno zweryfikować, w jakim stopniu teorie na temat powiązań między środowiskiem a konkurencyjnością sprawdzają się w praktyce. Jako część kontekstu, wykonawca dokona przeglądu literatury na temat powiązań między konkurencyjnością a środowiskiem. Jednakże głównym przedmiotem badania będzie realizacja 2 studiów przypadków, rozpatrujących różne powiązania między środowiskiem a konkurencyjnością. W pierwszym studium przypadku dotyczącym polityki wodnej zbadane zostaną powiązania między polityką a konkurencyjnością; w ramach drugiego studium przypadku zbadane zostaną powiązania między wynikami w zakresie ochrony środowiska a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw, konkretnie w odniesieniu do wydajności zasobów.Więcej informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Zespół ds. Zamówień, F.2 - Finanse BU-5 00/169 B-1049 Bruksela Tel. +32 2 296 00 08 Faks +32 2 299 44 49 E-mail: env-tenders@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116030-2007:TEXT:PL:HTML