Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Pomiar wyników innowacyjności - zaproszenie do składania ofert

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu opublikowała zaproszenie do składania ofert na pomiar wyników innowacyjności w państwach członkowskich i w sektorach przemysłu. Zamówienie dotyczy: - wykonania analizy wyników innowacyjności państw czło...

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu opublikowała zaproszenie do składania ofert na pomiar wyników innowacyjności w państwach członkowskich i w sektorach przemysłu. Zamówienie dotyczy: - wykonania analizy wyników innowacyjności państw członkowskich oraz powiązanej analizy ekonomicznej; - wykonania analizy wzorców i wyników innowacji w sektorach, determinantów i wyzwań dla innowacji na poziomie sektorów; - organizacji warsztatów technicznych.Więcej informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Do kontaktów: dyrektor Dyrekcji D Avenue d'Auderghem 45 B-1040 Bruksela Tel. +32-2 295 5724 Faks +32-2 299 8005 E-mail: entr-innovation-policy-development@ec.europa.eu - Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118620-2007:TEXT:PL:HTML