Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Zaproszenia w 7PR: ponadnarodowa współpraca pomiędzy członkami sieci ERA-MORE

W ramach programu szczegółowego "Ludzie" w siódmym programie ramowym (7PR) opublikowano zaproszenie do składania wniosków dotyczących ponadnarodowej współpracy pomiędzy członkami sieci ERA-MORE. Celem akcji jest poprawa ogólnej wydajności sieci ERA-MORE oraz motywowanie do ws...

W ramach programu szczegółowego "Ludzie" w siódmym programie ramowym (7PR) opublikowano zaproszenie do składania wniosków dotyczących ponadnarodowej współpracy pomiędzy członkami sieci ERA-MORE. Celem akcji jest poprawa ogólnej wydajności sieci ERA-MORE oraz motywowanie do współpracy pomiędzy członkami sieci w kwestiach strategicznych i operacyjnych. Akcja skoncentruje się na następujących obszarach: dzielenie się dobrymi praktykami, poprawa ogólnej spójności i jakości usług świadczonych przez ERA-MORE, rozwijanie wspólnych narzędzi umożliwiających funkcjonowanie sieci w przyszłości.Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków są dostępne na stronie internetowej: kliknij tutaj