Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Przetarg: ekonomiczny wpływ interoperacyjnej elektronicznej karty zdrowia i recept elektronicznych w Europie

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej opublikowała zaproszenie do składania ofert na badanie ekonomicznego wpływu interoperacyjnej elektronicznej karty zdrowia i recept elektronicznych w Europie. Przedmiotem zamówienia jest badanie...

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej opublikowała zaproszenie do składania ofert na badanie ekonomicznego wpływu interoperacyjnej elektronicznej karty zdrowia i recept elektronicznych w Europie. Przedmiotem zamówienia jest badanie ekonomicznych aspektów e-zdrowia, a w szczególności rozwiązań w dziedzinie elektronicznej karty zdrowia i recept elektronicznych. Szczegółowe cele badania są następujące: 1) określenie najlepszych praktyk - zarówno na poziomie ogólnym, jak i pod względem ekonomicznym - w dziedzinie wdrażania elektronicznej karty zdrowia i elektronicznych recept w Europie; 2) zastosowanie najnowocześniejszego podejścia i metod oceny, z ukierunkowaniem na wydajność i korzyści ekonomiczne z wdrożenia rozwiązań elektronicznej karty zdrowia i elektronicznych recept; 3) zastosowanie wybranych metod w ograniczonej liczbie placówek (około 10) - w sferze specjalistycznej opieki zdrowotnej, w szpitalach lub w regionalnych sieciach zakładów opieki zdrowotnej w państwach członkowskich; analiza i prezentacja wyników.Dalszych informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Do kontaktów: Octavian Purcarea BU 31 06/26 B-1049 Bruksela Tel. +32 2 299 89 65 Faks +32 2 295 13 00 E-mail: INFSO-H1@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122426-2007:TEXT:PL:HTML