Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przetarg: ochrona gleb i środki polityczne

Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji Europejskiej opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zaproszenia do przetargu na analizę ochrony gleb i środków politycznych. Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata ...

Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji Europejskiej opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zaproszenia do przetargu na analizę ochrony gleb i środków politycznych. Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia państwom członkowskim włączenie odpowiednich działań agrośrodowiskowych i ich realizację w celu zachęcania rolników do stosowania metod ochrony gleb. W całej UE zostanie przeprowadzone badanie, którego celem będzie przeanalizowanie sposobów zachęcania rolników do stosowania takich metod w ramach odpowiedniej polityki europejskiej. Badanie obejmie około 6 studiów przypadków wybranych z 27 państw UE, które będą się koncentrować na: - uzyskiwaniu większej ilości szczegółowych informacji o metodach ochrony gleb: zakresie ich zastosowania w lokalnych środowiskach oraz ich skutkach na środowisko, ich aspektach ekonomicznych, zwłaszcza w ramach ogólnego zarządzania gospodarstwem rolniczym oraz - gruntownej wiedzy na temat realizacji polityki oraz zarządzania ochroną gleb w szerszym lokalnym kontekście instytucjonalnym (kontekst rozwoju obszarów wiejskich).Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123856-2007:TEXT:PL:HTML