Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Rozszerzenie serwisu CORDIS 7PR w serwis wielojęzyczny!

W ramach wysiłków zmierzających do przybliżenia społeczeństwu informacji na temat UE oraz zwiększenia dostępu do finansowania serwis CORDIS ponownie rozszerza granice swojej działalności. Główne strony serwisu CORDIS poświęconego 7PR - oficjalnego punktu dostępu do finansowani...

W ramach wysiłków zmierzających do przybliżenia społeczeństwu informacji na temat UE oraz zwiększenia dostępu do finansowania serwis CORDIS ponownie rozszerza granice swojej działalności. Główne strony serwisu CORDIS poświęconego 7PR - oficjalnego punktu dostępu do finansowania w siódmym programie ramowym badań naukowych (7PR) - są już dostępne w sześciu językach. Użytkownicy mają możliwość dostępu za jednym kliknięciem do stron powiązanych ze stroną główną, jak również do stron głównych poszczególnych programów, nie tylko w wersji angielskiej, ale również niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i polskiej. Przetłumaczone strony internetowe usprawnią odnajdywanie informacji i ułatwią nowym uczestnikom, takim jak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz podmioty regionalne, dostęp do finansowania badań naukowych przez UE z budżetu 7PR. Równie łatwy jest dostęp do linków do przetłumaczonych "Najnowszych wiadomości", "Nadchodzących wydarzeń" oraz innych istotnych i aktualnych artykułów zamieszczonych w działach "Aktualności", "W centrum uwagi", "Co dalej" i "Serwis informacyjny", jak również do serwisów "Informacje o 7PR" i "Udział w 7PR". Najnowsza zmiana wprowadzona w serwisie CORDIS będzie sprzyjać skutecznej wymianie wiedzy między środowiskami naukowymi w państwach członkowskich UE, ułatwiając jednocześnie nowym podmiotom badawczym udział w badaniach naukowych finansowanych przez UE.