Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania ofert: system powiadamiania o nowych odkryciach naukowych związanych z polityką w zakresie środowiska

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert na usługi związane z dostarczeniem i rozpowszechnieniem materiałów naukowych jako nowych dowodów naukowych związanych z polityką środowiskową. Główne cele usługi powiadamiania o nowych dowodach naukowych związany...

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert na usługi związane z dostarczeniem i rozpowszechnieniem materiałów naukowych jako nowych dowodów naukowych związanych z polityką środowiskową. Główne cele usługi powiadamiania o nowych dowodach naukowych związanych z polityką środowiskową to: - promowanie nowych, aktualnych i istotnych informacji naukowych związanych z kształtowaniem polityki w dziedzinie środowiska (np. wyników i produktów ostatnio ukończonych projektów badawczych) w przystępnej formie i w zrozumiałym, nietechnicznym języku; - dostarczanie informacji w formie aktualności z podziałem na tematy polityk; - rozpowszechnianie informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób za pomocą regularnych powiadomień pocztą elektroniczną, zawierających tytuł, streszczenia, podstawową wiadomość, słowa kluczowe, odnośniki pozwalające uzyskać więcej informacji oraz dane kontaktowe dla każdego artykułu; - utworzenie dostępu do poprzednich artykułów ze stron internetowych DG ds. Środowiska w witrynie Europa; regularny wgląd w artykuły będzie możliwy dzięki przechowywaniu ich w chronologicznie i tematycznie uporządkowanych archiwach; - ponadto udostępnienie specjalnych wydań tematycznych dotyczących ważnych zagadnień związanych z realizowaną obecnie polityką; - promowanie usługi za pomocą różnych środków celem zapewnienia dużej popularności, zwiększenia liczby subskrypcji i zainteresowania interesariuszy dalszym korzystaniem z usługi.Dalszych informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska F2, BU-5 00/169 B-1049 Bruksela Tel. +32-2 296 0008 Faks +32-2 299 4449 E-mail: env-tenders@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127559-2007:TEXT:PL:HTML