CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Hiszpania musi "dokonać rekonkwisty" badań i rozwoju

- Największym wyzwaniem, z jakim mierzy się obecnie Hiszpania, jest potrzeba znacznego zwiększenia inwestycji sektora prywatnego w badania i rozwój - oświadczyła Mercedes Cabrera, hiszpańska minister edukacji i badań naukowych. - Musimy znacznie zwiększyć uczestnictwo sektor...

- Największym wyzwaniem, z jakim mierzy się obecnie Hiszpania, jest potrzeba znacznego zwiększenia inwestycji sektora prywatnego w badania i rozwój - oświadczyła Mercedes Cabrera, hiszpańska minister edukacji i badań naukowych. - Musimy znacznie zwiększyć uczestnictwo sektora prywatnego w badaniach i rozwoju - stwierdziła minister Cabrera na inauguracji trzeciej Europejskiej Wystawy Badań i Innowacji, na której Hiszpania była gościem honorowym. - Jesteśmy w pełni świadomi potrzeby dokonania w Hiszpanii "rekonkwisty" badań naukowych i rozwoju, by zagwarantować przyszłą konkurencyjność naszej gospodarki - dodała minister. Rząd Hiszpanii uruchomił program INGENIO 2010, który ma przybliżać do siebie władze publiczne, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawczo-rozwojowe (B+R) celem zwiększenia hiszpańskich inwestycji w B+R. Biorąc pod uwagę, że zamierzeniem INGENIO 2010 jest zwiększenie obecnego poziomu wydatków na B+R z 1,25 procenta do 2 procent PKB oraz podwyższenie wskaźnika inwestycji sektora prywatnego z 46 do 55 procent do 2010 r., należy stwierdzić, że w ramach programu sporo zostało jeszcze do zrobienia, aby osiągnąć te cele. - Podobnie jak w wielu krajach europejskich, inwestycje sektora prywatnego w badania i rozwój są słabsze niż byśmy sobie tego życzyli - powiedziała Eulalia Perez, dyrektor generalna Hiszpańskiej Fundacji na rzecz Nauki i Technologii (FECYT). - Chociaż sporo jeszcze przed nami do osiągnięcia celów agendy lizbońskiej, sądzę, że fakt zaproszenia nas na tę wystawę jako gościa honorowego jest wyrazem uznania dla naszych ciągłych starań w tej dziedzinie - powiedziała dyrektor Perez. Hiszpania zrobiła wielkie postępy, jeśli zważyć, że 30 lat temu hiszpańskie badania jako takie niemal nie istniały. - Dopiero w 1986 r. Hiszpania opracowała własną politykę B+R. Od tego czasu, dzięki wspólnemu wysiłkowi ze strony rządu centralnego, regionów, a szczególnie młodego pokolenia naukowców, inżynierów i absolwentów wyższych uczelni pracujących w naszym kraju, Hiszpania stała się w bardzo krótkim czasie potęgą naukową, i to we wszystkich dziedzinach - powiedziała dyrektor Perez. Tę potęgę naukową zaprezentowano na Wystawie Badań i Innowacji na narodowym stoisku, gdzie wystawiono robota ASIBOT. Automatyczne ramię, opracowane na Uniwersytecie Karola III w Madrycie, zostało zaprojektowane dla osób niepełnosprawnych fizycznie, które potrzebują pomocy w takich codziennych czynnościach, jak jedzenie, golenie się czy mycie twarzy. Ramię sterowane jest głosowo albo przez notes elektroniczny (PDA). Pierwszy prototyp robota został już przetestowany w środowisku szpitalnym i okazał się tak dobry, że naprawdę dodaje użytkownikom pewności siebie. Jednakże dla projektu ciągle nie znaleziono prywatnego finansowania, mającego na celu przekształcenie go w produkt komercyjny. Automatyczne ramię jest typowym przykładem powszechnego w Hiszpanii problemu, polegającego na tym, że duża część znakomitych badań z tego kraju ciągle nie uzyskuje inwestycji sektora prywatnego, tak bardzo potrzebnych, by przenieść je na kolejny poziom rozwoju.

Kraje

Hiszpania