Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Ogłoszono zaproszenie w programie INCO 7. PR

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących priorytetu "Współpraca międzynarodowa" w sekcji "Możliwości" siódmego programu ramowego (7. PR). Zaproszenia związane ze współpracą międzynarodową ogłoszone w 2007 r. dotyczą: - dwu-regionalnej koordy...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących priorytetu "Współpraca międzynarodowa" w sekcji "Możliwości" siódmego programu ramowego (7. PR). Zaproszenia związane ze współpracą międzynarodową ogłoszone w 2007 r. dotyczą: - dwu-regionalnej koordynacji współpracy naukowo-technologicznej, obejmującej ustalanie priorytetów i określenie polityki współpracy naukowo-badawczej, - dwustronnej koordynacji na rzecz rozszerzenia i rozwoju partnerstw naukowo-badawczych, - wspierania koordynacji polityki i działań krajowych państw członkowskich oraz krajów stowarzyszonych w sprawie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej. Całkowity budżet przeznaczony na ten program wynosi 6 391 000 euro.Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej: tutaj