Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Trzy kraje Bałkanów Zachodnich i Turcja włączają się w 7PR

Po podpisaniu protokołów ustaleń z Komisją Europejską, Chorwacja, Serbia i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii mają obecnie prawo rywalizować na równi z państwami członkowskimi UE w siódmym programie ramowym (7PR). Podobne porozumienie zostało ostatnio podpisane między Tur...

Po podpisaniu protokołów ustaleń z Komisją Europejską, Chorwacja, Serbia i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii mają obecnie prawo rywalizować na równi z państwami członkowskimi UE w siódmym programie ramowym (7PR). Podobne porozumienie zostało ostatnio podpisane między Turcją a Komisją. Status "kraju stowarzyszonego" daje sygnatariuszom możliwość uczestnictwa we wszystkich zaproszeniach do składania wniosków dotyczących 7PR, łącznie z tymi, które zostały otwarte od początku bieżącego roku. Porozumienie nadaje badaczom z wymienionych krajów takie same jak w przypadku państw członkowskich UE prawa do udziału we współpracy badawczej i we wszystkich wspieranych działaniach finansowanych z budżetu 7PR. Występując jako sygnatariusz w imieniu Komisji Europejskiej, komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik powiedział, że jest zadowolony widząc "drzwi Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) szeroko otwarte dla krajów Bałkanów Zachodnich". Komisarz zwrócił również uwagę na znaczenie porozumienia z perspektywy ubiegania się przez te kraje o przystąpienie do UE. - Współpraca badawcza ze środowiskiem naukowym Europy jest narzędziem, które może poszerzyć drogę procesu integracyjnego dla krajów kandydujących lub potencjalnych krajów kandydujących do Unii Europejskiej - powiedział. Niektóre z tych krajów nie po raz pierwszy włączyły się w prace związane z programem ramowym UE w dziedzinie badań. W 2006 r. Chorwacja uzyskała status kraju stowarzyszonego, umożliwiający jej wzięcie udziału w 6. PR w ostatnim roku jego funkcjonowania. O stowarzyszenie z 7PR wystąpiła również Czarnogóra i oczekuje się, że decyzja zostanie podjęta po osiągnięciu odpowiedniej fazy negocjacji w sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA). Niebawem należy też oczekiwać przystąpienia Albanii, Bośni i Hercegowiny, Izraela i Szwajcarii.

Kraje

Chorwacja, Serbia, Turcja

Powiązane artykuły