Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących tematu "Zdrowie" w 7PR

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących tematu "Zdrowie" w ramach programu szczegółowego "Współpraca" siódmego programu ramowego (7PR). Celem wyznaczonym dla tematu "Zdrowie" jest poprawa zdrowia europejskich obywateli oraz zwiększenie konkur...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących tematu "Zdrowie" w ramach programu szczegółowego "Współpraca" siódmego programu ramowego (7PR). Celem wyznaczonym dla tematu "Zdrowie" jest poprawa zdrowia europejskich obywateli oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwój możliwości innowacyjnych firm i branż przemysłowych związanych ze zdrowiem, przy jednoczesnym podjęciu kwestii zdrowia ludzi na świecie, w tym problemu nowych epidemii. Szczególna uwaga zostanie poświęcona następującym zagadnieniom: badania wdrożeniowe (przejście od badań podstawowych do zastosowań klinicznych, z uwzględnieniem naukowej walidacji wyników doświadczalnych), rozwój i walidacja nowych metod leczenia, metody promocji zdrowia i zapobiegania chorobom (w tym metody promocji zdrowia dziecka), zdrowe starzenie się, narzędzia diagnostyczne i technologie medyczne, trwałe i skuteczne systemy opieki zdrowotnej.Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=63 Więcej informacji na temat finansowania badań w dziedzinie zdrowia w 7PR znajduje się na stronie internetowej: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/health_en.html