Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących części "Infrastruktura naukowo-badawcza" w 7PR

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących części "Infrastruktura naukowo-badawcza" w ramach programu szczegółowego "Możliwości" siódmego programu ramowego (7PR). Ogólnym celem programu "Infrastruktura naukowo-badawcza" jest zoptymalizowanie wyk...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących części "Infrastruktura naukowo-badawcza" w ramach programu szczegółowego "Możliwości" siódmego programu ramowego (7PR). Ogólnym celem programu "Infrastruktura naukowo-badawcza" jest zoptymalizowanie wykorzystania i rozwoju najlepszych istniejących w Europie infrastruktur badawczych oraz pomoc w tworzeniu we wszystkich obszarach nauki i techniki nowych infrastruktur badawczych o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Są one potrzebne europejskiemu środowisku naukowemu do utrzymania się na czele postępu badawczego, a poza tym pomagają branżom przemysłowym we wzmacnianiu swoich baz wiedzy i technologicznego know-how.Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=66 Więcej informacji na temat finansowania infrastruktur naukowo-badawczych w 7PR znajduje się na stronie internetowej: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-infrastructures_en.html