Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

CORDIS uruchamia nowy serwis informacyjny 7PR poświęcony badaniom dotyczącym środowiska

CORDIS, Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, uruchomił nowy serwis informacyjny poświęcony środowisku, związany z siódmym programem ramowym (7PR). Będzie on, pod auspicjami programu "Współpraca", nowym punktem dostępu do tego tematu o wysokim stopniu ważności, w ty...

CORDIS, Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, uruchomił nowy serwis informacyjny poświęcony środowisku, związany z siódmym programem ramowym (7PR). Będzie on, pod auspicjami programu "Współpraca", nowym punktem dostępu do tego tematu o wysokim stopniu ważności, w tym do problemu zmian klimatycznych. Głównym celem badań na rzecz środowiska jest promocja zrównoważonego zarządzania zarówno środowiskiem stworzonym przez człowieka, jak i środowiskiem naturalnym wraz z jego zasobami. Oznacza to, że temat ten będzie miał w dalszym ciągu dużą - globalną i dynamiczną - siłę oddziaływania. Na internetowej stronie głównej serwisu pojawia się zatem sekcja "Highlights" (Najważniejsze wiadomości), prezentująca szczegóły najważniejszych aktualnych artykułów informacyjnych. Znajduje się tam również zarys szerokiego spektrum finansowanych dziedzin, począwszy od prognozowania zmian klimatycznych oraz zmian systemów ekologicznych i systemów ziemi i oceanów, a skończywszy na technologiach monitorowania zmian i nacisków środowiskowych. Poza tym w części "Previous relevant European research" (Wcześniejsze istotne badania prowadzone w Europie) umieszczono linki do ogromnej ilości informacji ogólnych. W zakładce "Get support" (Uzyskaj wsparcie) znajdują się linki do sieci Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK), które zapewniają zindywidualizowaną, lokalną pomoc w języku ojczystym oferentów. W części "Other support services" (Inne usługi wsparcia) umieszczono linki do serwisu pytań "Enquiry Service", który zastąpił tradycyjny e-mailowy punkt informacyjny, do strony grupy IGLO (nieformalna grupa biur łącznikowych ds. badań i rozwoju technologicznego w Brukseli) oraz do Miniprzewodnika serwisu CORDIS. Ze względu na globalny status kwestii środowiskowych w zakładce poświęconej współpracy międzynarodowej w ramach badań dotyczących środowiska ("International cooperation") przedstawiono zamierzone w 7PR sposoby otwarcia wszystkich tematów i projektów na współpracę międzynarodową. Specyficzne działania współpracy międzynarodowej (SICA), nowy element współpracy międzynarodowej, poświęcone są problemom badawczym, którymi wspólnie interesują się i z których czerpią wspólne korzyści Unia Europejska i kraje partnerskie we współpracy międzynarodowej. W zakładce "Events" (Wydarzenia) znajduje się pełny opis przyszłych miejsc wymiany informacji, jak również opis zakończonych sympozjów, konferencji i innych ważnych wydarzeń. Można tu również uzyskać, w miarę dostępności, szczegóły dotyczące programów zakończonych wydarzeń i przedstawionych podczas nich prezentacji. Dla wielu różnych zainteresowanych stron mających ochotę przestudiować równie duże zasoby danych na temat środowiska zorganizowano sekcję "Library" (Biblioteka), w której można uzyskać dostęp do aktów prawnych, istotnych programów prac, biuletynów i różnych innych dokumentów powstałych w 7PR. Wreszcie linki w zakładce "Useful links" (Użyteczne linki) przeniosą odwiedzających serwis na europejskie i światowe strony dotyczące działań, organizacji i badań. Na każdej stronie jest również link do powiązanych projektów w ramach poprzedniego programu.