Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Celem projektu TIK usprawnienie interakcji człowieka z systemem

W dobie coraz bardziej skomplikowanych i złożonych urządzeń technicznych celem projektu EASY Interactions jest usprawnienie interakcji pomiędzy użytkownikiem a systemem technicznym. Tradycyjne urządzenia sterujące, takie jak mysz, klawiatura, joystick czy ekran zostały wypar...

W dobie coraz bardziej skomplikowanych i złożonych urządzeń technicznych celem projektu EASY Interactions jest usprawnienie interakcji pomiędzy użytkownikiem a systemem technicznym. Tradycyjne urządzenia sterujące, takie jak mysz, klawiatura, joystick czy ekran zostały wyparte przez dzisiejsze gadżety będące wytworami technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) - twierdzą interesariusze projektu, utrzymując, że trudności w interakcji blokują wiele możliwości zastosowań. W ramach projektu bada się nowatorskie instrumenty sterujące, w których wykorzystuje się przede wszystkim: - śledzenie ruchu oka/głowy; - analizę gestów; - rozpoznawanie i syntezę mowy; - przetwarzanie i rozumienie języków naturalnych; - "mówiącą głowę"; - dialog mówiony; - trójwymiarowe systemy video; - trójwymiarowe systemy z kilkoma wyświetlaczami. Ostatecznym celem jest usprawnienie interakcji człowiek - system w różnych dziedzinach, takich jak dom i środowisko medyczne, zastosowania mobilne, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, transport, przemysł i budownictwo, a także w sektorach bezpieczeństwa publicznego. - Projekt ma zatem przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonego przez UE celu, jakim jest dostępność TIK dla każdego i wszędzie do roku 2010 - wyjaśniają partnerzy projektu. - Dzięki zintegrowaniu najnowocześniejszych technologii przetwarzania języka naturalnego i uczenie maszynowe z zastosowaniem ontologii dziedzinowej, projekt EASY Interactions umożliwi wyszukiwanie informacji i zawartości na poziomie semantycznym, czy inaczej znaczeniowym - dodają. - Przewidziane w nim innowacje polegają na doskonaleniu technologii tak, aby zapewnić inteligentny i semantyczny dostęp do informacji i usług. Aby to osiągnąć, partnerzy - m.in. poważne specjalistyczne firmy telekomunikacyjne, takie jak Alcatel Lucent i EADS Secure Networks - zamierzają opracować mechanizm rozpoznający kontekst. Mechanizm taki będzie brał pod uwagę kontekst, w którym urządzenie jest używane, oraz będzie się uczyć na podstawie zachowań użytkownika i dostosowywać interfejs zgodnie z nabytą wiedzą. Projekt EASY Interactions został uruchomiony dopiero niedawno, bo w październiku 2007 r., dlatego nie wyszedł jeszcze poza fazę początkową. Do czasu jego zakończenia, planowanego na marzec 2010 r., będzie finansowany przez program ITEA 2 (Technologia informacyjna na rzecz postępu europejskiego), będący częścią strategicznego programu klastrów EUREKA.