Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Janez Janša przedstawia Parlamentowi priorytety prezydencji

Premier Słowenii i aktualny Przewodniczący Rady Europejskiej Janez Janša przedstawił Parlamentowi Europejskiemu 16 stycznia w Strasburgu priorytety swojego kraju na następne sześć miesięcy. Wśród jego priorytetów znalazło się uznanie w całej UE "piątej swobody&quot...

Premier Słowenii i aktualny Przewodniczący Rady Europejskiej Janez Janša przedstawił Parlamentowi Europejskiemu 16 stycznia w Strasburgu priorytety swojego kraju na następne sześć miesięcy. Wśród jego priorytetów znalazło się uznanie w całej UE "piątej swobody", tj. swobody przepływu wiedzy, oraz wprowadzenie w życie zobowiązań dotyczących rozwiązywania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. Janez Janša mówił o konieczności budowania Europy opartej na kreatywności i wiedzy, ale podkreślił, że "samo inwestowanie w wiedzę nie wystarcza". Obiecał debatę na temat charakteru rynku wewnętrznego potrzebnego UE i dodał: "musimy zagwarantować, że nie będzie przeszkód w przepływie pomysłów i wiedzy". Prezydencja planuje, że swobodny przepływ wiedzy zostanie uznany za piątą swobodę podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej. W kwestii zmian klimatycznych Janez Janša odniósł się do zobowiązań podjętych w marcu 2007 r. w celu zminimalizowania tych zmian. Podczas grudniowej konferencji na Bali określono harmonogram wprowadzania tych zobowiązań w życie. Premier ma bogate plany związane z wiosennym posiedzeniem Rady. - Moją ambicją jest, żeby efektem posiedzenia były przejrzyste wytyczne dotyczące naszej przyszłej pracy oraz jak najszybsze potwierdzenie naszych wspólnych zamiarów przyjęcia tego pakietu. Chcemy, żeby ostateczne rozwiązania były rzeczowe i słuszne oraz oczekujemy, że realizacja tych celów przyniesie wyniki odpowiadające naszym zobowiązaniom - powiedział parlamentarzystom. - Pozostaje jeszcze wykazać, że jesteśmy w stanie odnieść sukces, podejmując odpowiednie działania oraz że możemy zmniejszyć oddziaływania na środowisko, inwestując w nowe technologie i w te dostępne już teraz - powiedział Janez Janša. Wśród innych priorytetów przedstawionych posłom do Parlamentu Europejskiego były jeszcze ratyfikacja nowego traktatu UE, uzgodnionego w grudniu 2007 r., negocjacje akcesyjne z Chorwacją i Turcją, wsparcie dla Bałkanów Zachodnich oraz zwalczanie ubóstwa.

Kraje

Słowenia