Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Finansowany przez UE projekt OMEGA - opracowanie przyjaznych dla użytkownika gigabitowych sieci domowych

Domowa sieć dostępowa oferująca usługi szerokopasmowe oraz dostarczanie treści z prędkością transmisji rzędu jednego gigabita na sekundę mogłaby wkrótce stać się rzeczywistością dzięki niedawno uruchomionemu europejskiemu projektowi badawczemu. Finansowany ze środków UE proj...

Domowa sieć dostępowa oferująca usługi szerokopasmowe oraz dostarczanie treści z prędkością transmisji rzędu jednego gigabita na sekundę mogłaby wkrótce stać się rzeczywistością dzięki niedawno uruchomionemu europejskiemu projektowi badawczemu. Finansowany ze środków UE projekt OMEGA skupia 20 europejskich partnerów z przemysłu i środowisk akademickich, którym przyświeca wspólny cel opracowania nowego globalnego standardu ultraszerokopasmowych sieci domowych, w których prędkość przesyłania będzie dochodzić do jednego gigabita na sekundę bez konieczności instalowania w domach nowego okablowania. Obecnie mankamentem sieci domowych jest fakt, że wiele urządzeń zdanych jest na ograniczoną prędkość bezprzewodowej transmisji wynoszącą 54 megabity na sekundę albo wymaga kłopotliwego okablowania w celu uzyskania większych prędkości. Z tego względu owe szeroko rozpowszechnione sieci domowe mogą stać się wąskim gardłem: zasilane są przez sieci optyczne o wysokiej przepustowości, lecz oferują prędkości transmisji wychodzących i przychodzących na poziomie zaledwie 100 megabitów na sekundę lub nieco więcej. Partnerzy niedawno uruchomionego projektu OMEGA będą starali się przełamać te ograniczenia, zwiększając szybkość do jednego gigabita na sekundę oraz podłączając urządzenia domowe do Internetu i łącząc je ze sobą za pomocą sieci elektroenergetycznej i połączeń bezprzewodowych. Dzięki temu znikną ograniczenia zasięgu oraz problem zaśmiecania przewodami, a użytkownicy zyskają dostęp do zaawansowanych usług informacyjnych i komunikacyjnych w każdym miejscu w domu. Docelowo mają to być nowoczesne usługi rozrywkowe nowej generacji, takie jak teleobecność, gry 3D, zwiększona interaktywność, wirtualna rzeczywistość, przesyłanie sygnałów wideo o wysokiej rozdzielczości, jak również zastosowania w dziedzinie e-zdrowia oraz usługi wymiany tworzonych przez użytkowników treści biznesowych lub multimedialnych. Tak naprawdę w wizji OMEGA chodzi o to, by dostęp do usług wymagających szerokiego pasma stał czymś tak normalnym i bezproblemowym jak nabranie wody z kranu. - Korzystanie z usług informacyjnych, biznesowych i rozrywkowych za pośrednictwem sieci domowej będzie tak oczywiste jak na przykład pobór elektryczności, wody lub gazu - mówi Jean-Philippe Javaudin, koordynator projektu OMEGA z Orange Labs, France Telecom. W tym celu partnerzy projektu OMEGA zamierzają nie tylko zwiększyć szybkości transmisji, lecz także sprawić, by nowa generacja domowych sieci była łatwa w instalacji i eksploatacji dla zwykłych użytkowników. Jeżlei chodzi o łączność bezprzewodową w domu użytkownika, to rozwiązanie sieci domowej proponowane przez OMEGA polegałoby na połączeniu gigabitowej częstotliwości radiowej i łącz optycznych z sieciami elektroenergetycznymi, "co razem tworzyłoby szkielet komunikacyjny nie wymagający żadnych nowych przewodów". - Użytkownicy nie będą potrzebować żadnych nowych kabli w swoich pomieszczeniach, aby podwyższyć standard sieci domowej na gigabitową - wyjaśnia Martial Bellec, kierownik techniczny projektu OMEGA z Orange Labs, France Telecom. Sednem nowego systemu jest niezależna od technologii warstwa łącza danych - kontroli dostępu do medium transmisyjnego (MAC). Ta warstwa kontroluje sieć gigabitową wykorzystującą wiele technologii i zapewnia usługi oraz połączenia z dowolną liczbą urządzeń w każdym pomieszczeniu w domu lub mieszkaniu. Ponadto warstwa MAC umożliwi użytkownikowi kontynuację korzystania z danej usługi na różnych urządzeniach. Aby zrealizować tę wizję, partnerzy projektu OMEGA będą musieli sprostać sporym wyzwaniom technologicznym w dziedzinie optycznych i radiowych technologii bezprzewodowych, projektowania protokołów i architektur systemów. OMEGA jest zintegrowanym projektem współfinansowanym przez UE w ramach siódmego programu ramowego (7PR). Jego realizacja potrwa trzy lata: od stycznia 2008 r. do grudnia 2010 r.

Powiązane artykuły