European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Unijny projekt poświęcony oszczędzaniu energii w telekomunikacji 4G

Unia Europejska przyznaje kwotę ponad 9,5 mln EUR konsorcjum badawczo-biznesowemu, które zajmie się kwestią obniżenia zużycia energii w bezprzewodowych sieciach telekomunikacji mobilnej 4. generacji (4G). Projekt EARTH (Energo-świadome technologie radiowe i sieciowe) jest fina...

Unia Europejska przyznaje kwotę ponad 9,5 mln EUR konsorcjum badawczo-biznesowemu, które zajmie się kwestią obniżenia zużycia energii w bezprzewodowych sieciach telekomunikacji mobilnej 4. generacji (4G). Projekt EARTH (Energo-świadome technologie radiowe i sieciowe) jest finansowany z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) unijnego Siódmego Programu Ramowego (7PR). Konsorcjum EARTH, stworzone przez wiodące ośrodki akademickie, dostawców usług telekomunikacyjnych oraz dostawców elementów i infrastruktury, ma nadzieję obniżyć zużycie energii o 50% do roku 2012. Celem projektu jest zredukowanie emisji dwutlenku węgla (CO2) w sektorze TIK oraz umożliwienie wdrożenia ekologicznie zrównoważonych, bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Zespół odegra też kluczową rolę w upowszechnianiu dostępu do europejskich i międzynarodowych infrastruktur szerokopasmowych na rynkach już istniejących, jak również tych wschodzących. Partnerzy twierdzą, że podejdą do problemu koncentrując się na wydajności energetycznej sieci bezprzewodowych kompleksowo na poziomie systemu, zamiast oceniać poszczególne elementy sieci. Jak mówią, takie podejście pozwoli uzyskać oszczędności energii zarówno w samych sieciach bezprzewodowych, jak również na poziomie ich poszczególnych komponentów i interfejsów radiowych. Owocem prac będzie opracowanie nowej generacji, energooszczędnego sprzętu i komponentów do budowy sieci. Partnerzy projektu EARTH zajmą się także strategiami rozmieszczenia w celu uzyskania większej wydajności oraz opracują optymalne rozwiązania do zarządzania energo-świadomą siecią. Projekt EARTH stanowi część unijnej inicjatywy "Sieć przyszłości", której intencją jest przełamać bariery strukturalne w istniejącej architekturze internetowej zmagającej się obecnie z obsługiwaniem wielu aplikacji i usług, do których po prostu nie jest przygotowana. Docelowo inicjatywa "Sieć przyszłości" ma doprowadzić do urzeczywistnienia nowej generacji technologii infrastruktury telekomunikacyjnej i technologii sieciowych oraz internetowych, które z kolei pozwolą zapewnić lepszą obsługę administracji rządowej i wielu innych sektorów, w tym ochrony środowiska, transportu, opieki zdrowotnej i oświaty. "Projekt EARTH jest tak fascynujący, ponieważ posiada potencjał zapewnienia namacalnych korzyści społeczeństwu na wielu poziomach, ograniczając zużycie energii w sieciach oraz ich wpływ na środowisko i jednocześnie udostępniając szerokopasmowe usługi bezprzewodowe większej liczbie obywateli Europy" - mówi dr Rainer Fechner, dyrektor Bell Labs w Niemczech oraz członek zarządu Alcatel-Lucent Deutschland, koordynator projektu EARTH. "Wartość naszego wkładu wynika z dużego doświadczenia oraz innowacji tak w dziedzinie ekologicznych technologii, jak i w zaawansowanych systemach bezprzewodowych." W projekcie EARTH uczestniczą eksperci z następujących firm i instytucji: Ericsson (Szwecja), Ericsson Kommunikacios Rendszerek Kft (Węgry), Wyższa Szkoła Technologii i Ekonomii w Budapeszcie (Węgry), Uniwersytet Oulu (Finlandia), NXP Semiconductors (Francja), DOCOMO Communications Laboratories Europe GmbH (Niemcy), Telecom Italia S.p.A. Uniwersytet Surrey (Wlk. Brytania), Politechnika Drezdeńska (Niemcy), Interuniversitair micro-electronica centrum vzw (IMEC - Belgia), Politechnika Lizbońska (Portugalia), TTI Norte SL (Hiszpania), Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) oraz Francuska Komisja Energii Atomowej (CEA).

Kraje

Belgia, Niemcy, Finlandia, Francja, Węgry, Portugalia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły