Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europejski projekt badawczy nada kształt telewizji internetowej nowej generacji

Europejskie konsorcjum złożone z 21 partnerów - nadawców i instytucji badawczych - otrzymało 19 milionów euro dotacji ze środków UE na badania nad nowymi formami telewizji internetowej. W nadchodzących czterech latach projekt P2P-Next będzie skoncentrowany na analizie aplika...

Europejskie konsorcjum złożone z 21 partnerów - nadawców i instytucji badawczych - otrzymało 19 milionów euro dotacji ze środków UE na badania nad nowymi formami telewizji internetowej. W nadchodzących czterech latach projekt P2P-Next będzie skoncentrowany na analizie aplikacji Peer-to-Peer (P2P), a celem prac będzie stworzenie systemu dystrybucji telewizji internetowej nowej generacji, w oparciu o model komunikacji P2P i interakcję społeczną. Technologia Peer-to-Peer jest alternatywą wobec tradycyjnej architektury sieci komputerowych - modelu klient-serwer. Każdy komputer włączony w sieć P2P, wykorzystujący istniejące łącza szerokopasmowe, jest zarówno klientem, jak i serwerem dla danej aplikacji. Sieć P2P umożliwia współdzielenie treści plików lub strumieni audio, wideo i danych. - Budujemy nowy, legalny system, oparty na wielu platformach i oprogramowaniu open source - mówi George Wright, kierownik produkcji z działu intensywnego rozwoju BBC. W swoim blogu dodaje, że w projekcie wykorzystywana jest kluczowa technologia Tribler opracowana przez Politechnikę w Delft i że zapewniono "finansowanie na następne cztery lata, aby rozbudować Triblera, wprowadzając strumieniowanie na żywo P2P, udoskonalony interfejs użytkownika, wbudowane opcje rekomendacji dla znajomych i osób mających podobne upodobania oraz dużo innych funkcji". Technologia mogłaby zostać włączona w system usług wideo na życzenie (VoD); realizowane są plany przetestowania systemu podczas relacjonowania wydarzeń na dużą skalę i jego działania w różnych urządzeniach używanych przez konsumentów. Partnerzy projektu są gotowi podzielić się uzyskanymi rezultatami. Planują udostępnienie całości podstawowego oprogramowania w formie open source z nadzieją, że stanie się bodźcem do powstania nowych modeli działalności biznesowej. Ponadto w ramach P2P-Next zostaną podjęte nierozwiązane dotychczas kwestie dotyczące dostarczania treści za pośrednictwem Internetu, w tym aspekty techniczne, prawne, regulacyjne, biznesowe i komercyjne, a także zagadnienia bezpieczeństwa. Wśród partnerów projektu znajdują się British Broadcasting Corporation (BBC), Politechnika w Delft, Europejska Unia Nadawców, Uniwersytet Lancaster, Markenfilm, Pioneer Digital Design Centre Ltd oraz VTT Technical Research Centre of Finland.