European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wywiad
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-17

Article available in the following languages:

UE i Indie zacieśnią współpracę w dziedzinie biotechnologii

Unia Europejska i Indie mają zacieśnić współpracę w dziedzinie badań biotechnologicznych, w szczególności w zakresie żywności i zdrowia. Przedstawiciele UE przebywali niedawno z wizytą w Indiach, gdzie rozmawiali na temat współpracy nad badaniami dotyczącymi związku między odż...

Unia Europejska i Indie mają zacieśnić współpracę w dziedzinie badań biotechnologicznych, w szczególności w zakresie żywności i zdrowia. Przedstawiciele UE przebywali niedawno z wizytą w Indiach, gdzie rozmawiali na temat współpracy nad badaniami dotyczącymi związku między odżywianiem się a zdrowiem oraz w jaki sposób można je wykorzystać w profilaktyce chorób przewlekłych. "Udaliśmy się tam z grupą czołowych europejskich naukowców w celu nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowców prowadzących badania żywności, którego zbyt dobrze nie znaliśmy" - tłumaczy dr Antonio di Giulio stojący na czele jednostki ds. żywności, zdrowia i jakości życia w Dyrekcji Generalnej KE ds. Badań Naukowych. Jednym z głównych punktów wizyty był wspólny dzień UE i Indii podczas szczytu dotyczącego nutraceutyków. Nutraceutyki (nazwa pochodzi od połączenia słów nutrition - "żywienie" i pharmaceuticals - "farmaceutyki") są sporządzonymi z ekstraktów spożywczych suplementami diety, które mają mieć działanie korzystne dla zdrowia. Należą do nich przeciwutleniacze uzyskane z jagód oraz tłuszcze pewnych gatunków ryb. Wartość światowego rynku nutraceutyków przekracza 50 mld EUR. Obecnie największy udział w rynku mają Stany Zjednoczone i Japonia, natomiast szybko rośnie zainteresowanie UE i Indii tymi produktami. UE i Indie zainteresowane są także wspieraniem badań ukierunkowanych na zwiększenie wiedzy o tych produktach i ich działaniu. Choć temat nutraceutyków zdecydowanie zdominował rozmowy, uwagę poświęcono również innym zagadnieniom. "Omówiliśmy kwestie związane z żywieniem spersonalizowanym, omówiliśmy kwestie związane z zapobieganiem pewnym chorobom neurodegeneracyjnym, na przykład chorobie Alzheimera, dzięki określonego rodzaju dietom" - powiedział dr di Giulio w wywiadzie dla CORDIS News. "Mówiliśmy także o możliwościach korzystnego oddziaływania pewnych produktów spożywczych na mikroflorę jelitową". Zdaniem dr. di Giulio wizyta była "bardzo owocna". "Muszę powiedzieć, że byłem pod dużym wrażeniem ich możliwości, ich ukierunkowanego na przyszłość sposobu myślenia oraz sposobu współpracy, która naprawdę odbywa się na zasadach równości" - dodał dr di Giulio. Odczucie to jest najwyraźniej odwzajemnione. Dr S. Natesh, szef wydziału współpracy międzynarodowej Departamentu Biotechnologii w rządzie Indii, przebywający w Brukseli w ramach uzgadniania współpracy w dziedzinie żywności i nutraceutyków, powiedział CORDIS News, dlaczego jego kraj jest tak chętny współpracy z UE. "UE jest dla nas bardzo ważnym regionem. Z dużym szacunkiem odnosimy się do badań i innowacji w UE, a co istotne, dostrzegamy silne strony UE i Indii, które wzajemnie się uzupełniają". "My mamy bardzo mocną pozycję pod względem potencjału produkcji i usług, a obecnie stopniowo wkraczamy w dziedzinę odkryć i innowacji. UE jest natomiast regionem o bogatej tradycji na polu innowacji. Uważamy więc, że łącząc nasze siły będziemy mogli wnieść więcej synergii w całe przedsięwzięcie i zacząć poszukiwać nowych produktów, procesów, badań leżących w interesie publicznym".

Kraje

Indie

Powiązane artykuły