Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe badanie nadzieją dla chorych na raka jelita grubego

Zespół brytyjskich i holenderskich naukowców opracował udoskonaloną metodę precyzyjnego identyfikowania osób dotkniętych bardziej agresywnymi postaciami raka jelita grubego. Naukowcy pracują obecnie nad przekształceniem wyników prac w badanie prognostyczne, które można by wyko...

Zespół brytyjskich i holenderskich naukowców opracował udoskonaloną metodę precyzyjnego identyfikowania osób dotkniętych bardziej agresywnymi postaciami raka jelita grubego. Naukowcy pracują obecnie nad przekształceniem wyników prac w badanie prognostyczne, które można by wykorzystać w szpitalach i klinikach do wskazania chorych wymagających chemioterapii. Pracę, którą częściowo sfinansowała UE, opublikowano w oferowanym na zasadach wolnego dostępu czasopiśmie "PLoS ONE". "Aktualnie w szpitalach do określenia stadium zaawansowania choroby nowotworowej stosuje się standardowe badanie, a następnie na podstawie tego ustalana jest terapia, jaką powinien zostać objęty chory " - tłumaczy prof. Chris Hutchison z brytyjskiego Uniwersytetu w Durham. "Potencjalnie jednak jesteśmy w stanie przewidzieć z większą dokładnością, dla kogo korzystna może być chemioterapia". W ramach badania naukowcy analizowali próbki tkanki pobrane od 700 pacjentów cierpiących na raka jelita grubego, u których obserwowali przebieg choroby. Stwierdzili, że u chorych, w których tkance obecne było białko markerowe o nazwie lamina A występowało większe prawdopodobieństwo pojawienia się agresywnej postaci raka jelita grubego. Zdaniem naukowców, pacjenci, u których stwierdzono ten marker, oprócz zabiegu chirurgicznego powinni zostać poddani chemioterapii. Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych. W roku 2006 w krajach UE zdiagnozowano 300.000 przypadków tego nowotworu, a zmarło z jego powodu 140.000 chorych. Do czynników powodujących tę chorobę należy sposób odżywiania się, styl życia oraz czynniki środowiskowe. Przebieg choroby obejmuje cztery stadia, a stopień jej zaawansowania określa się obecnie przy pomocy wielu różnych badań diagnostycznych. Na wczesnym etapie choroby, na którym nie nastąpiły jeszcze przerzuty do węzłów chłonnych, nowotwór jest zazwyczaj usuwany z jelita chirurgicznie. Rzadko natomiast stosuje się w tej fazie chemioterapię. Wynika to z faktu, że trzy czwarte przypadków raka jelita grubego dotyczy osób powyżej 65 lat, u których szkodliwe efekty uboczne chemioterapii mogą przeważać nad korzyściami. Tymczasem u ok. jednej trzeciej pacjentów, u których zdiagnozowano wczesne stadium nowotworu, stwierdzono obecność markera lamina A. Zdaniem naukowców, pacjentów tych należy poddać chemioterapii w celu zwiększenia szansy na powrót do zdrowia. "Znamy najlepszą metodę leczenia w bardzo wczesnym i w bardzo późnym stadium, natomiast między dwoma skrajnościami występuje wiele niewiadomych" - mówi prof. Robert Wilson, specjalista od raka jelita grubego w szpitalu uniwersyteckim James Cook University Hospital w Middlesbrough (Wielka Brytania). "Chemioterapia bywa bardzo pomocna, może jednak także wywołać wiele efektów ubocznych, dlatego chcemy ją stosować wyłącznie wtedy, kiedy istnieje duża szansa na jej powodzenie. Przedmiotowe badanie pomoże nam się tego dowiedzieć". "Chcemy podjąć dalsze prace w tym zakresie w celu opracowania narzędzia prognostycznego, które będzie powszechnie stosowane w opiece medycznej w terapii raka jelita grubego" - dodaje dr Stefan Przyborski z Uniwersytetu w Durham.

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły