Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Schemat działania genu może pomóc w wyborze leczenia raka okrężniczo-odbytniczego

Francuscy naukowcy zidentyfikowali schemat działania genu, który dokładnie wskazuje na jaki schemat leczenia dany pacjent, chory na raka okrężniczo-odbytniczego, zareaguje najlepiej. Odkrycie można wykorzystać do opracowania w przyszłości testu pozwalającego określić w krótkim...

Francuscy naukowcy zidentyfikowali schemat działania genu, który dokładnie wskazuje na jaki schemat leczenia dany pacjent, chory na raka okrężniczo-odbytniczego, zareaguje najlepiej. Odkrycie można wykorzystać do opracowania w przyszłości testu pozwalającego określić w krótkim czasie, jakie leki należy podać danemu pacjentowi. Francuski zespół jako pierwszy zademonstrował wykorzystanie profilowania genów do przewidywania odpowiedzi na leczenie u pacjentów chorych na raka okrężniczo-odbytniczego. Odkrycie zostało zaprezentowane w Genewie, w Szwajcarii, dnia 22 października, na 20. Sympozjum Obiektów Molekularnych i Terapii Onkologicznej. W przypadku zdiagnozowania raka okrężniczo-odbytniczego we wczesnym stadium, można go zwykle skutecznie leczyć operacyjnie. Niemniej, w przypadku niemal połowy pacjentów chorych na raka okrężniczo-odbytniczego choroba wiąże się z przerzutami na wątrobę i takie przypadki są dużo trudniejsze. Wówczas zazwyczaj pierwszą linią ataku jest chemioterapia, np. FOLFIRI, lekami takimi jak leucovorin, fluorouracil i irinotecan. Pomimo pojawienia się nowych, lepszych leków, te schematy leczenia są nieskuteczne u około połowy pacjentów. Ponadto nawet te nowotwory, które na początku dobrze odpowiadają na terapię, z czasem uodporniają się na leki. Na dzień dzisiejszy nie ma sposobu, aby przewidzieć, którzy pacjenci lepiej odpowiedzą na podstawowe, a którzy na alternatywne schematy leczenia. "Decydujący dla powodzenia całego leczenia jest wybór takiej chemioterapii, która ma największe szanse na wywołanie najsilniejszej reakcji w czasie pierwszego cyklu leczenia" - powiedziała dr Maguy Del Rio z Instytutu Badań Onkologicznych w Montpellier, we Francji. "Głównym wyzwaniem klinicznym jest zidentyfikowanie podzbioru pacjentów, którzy mogą korzystać z danego schematu chemioterapii oraz tych, którzy na niego nie odpowiedzą i wymagają leczenia alternatywnego." W ramach ostatnich badań, dr Del Rio i jej zespół badali poziomy aktywność wielu genów w próbkach pobranych od 19 pacjentów chorych na raka okrężniczo-odbytniczego z przerzutami na wątrobę. Żaden z pacjentów nie był poddany chemioterapii przed pobraniem próbek. Naukowcy zidentyfikowali genetyczny "podpis" obejmujący 11 genów wyraźnie identyfikujących pacjentów, którzy odpowiedzą na leczenie z wykorzystaniem FOLFIRI, a którzy nie. Na podstawie uzyskanych wyników, naukowcy opracowali model matematyczny, który pozwolił ze 100% poprawnością zakwalifikować pacjentów do odpowiedniej grupy. "Fakt, że osiągnęliśmy wynik w 100% poprawny może wynikać ze stosunkowo niewielkiej próbki 19 pacjentów" - przyznaje dr Del Rio. "Oczywiście, że konieczne jest potwierdzenie skuteczności i w razie potrzeby udoskonalenie podpisu genetycznego na dużo większej, niezależnej grupie pacjentów. Przed odpowiednim potwierdzeniem skuteczności podpisu genetycznego, nie można wykorzystywać go do zastosowań klinicznych." Jednakże po potwierdzeniu skuteczności odkrycia będzie ono mogło posłużyć do przygotowania testu identyfikującego tych pacjentów, którzy najlepiej odpowiedzą na powszechnie stosowane schematy leczenia i tych, którzy lepiej skorzystają na innych lekach. Pacjentów zidentyfikowanych jako nieodpowiadających na dany schemat leczenia będzie można od razu leczyć przy wykorzystaniu alternatywnych schematów i nowszych, bardziej zaawansowanych leków. 'W przypadku pacjentów chorych na przerzutowego raka okrężniczo-odbytniczego czas jest ważnym czynnikiem, a wybór odpowiedniego, pierwszego cyklu leczenia może decydować o sukcesie całej terapii" - zauważyła dr Del Rio. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, która jest częścią Światowej Organizacji Zdrowia, w roku 2006 odnotowano w UE około 300.000 przypadków zachorowania na raka okrężniczo-odbytniczego, co stawia go na trzecim miejscu najpowszechniej występującego raka, po raku piersi i raku prostaty. W tym samym roku około 140.000 ludzi zmarło na tę chorobę. Na świecie diagnozuje się co roku około 945.000 nowych przypadków.

Kraje

Francja

Powiązane artykuły