European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Całkowicie bezpieczna komunikacja sieciowa ujrzała światło dzienne

Na spotkaniu w Wiedniu, w Austrii, po raz pierwszy zaprezentowano bezpieczną komunikację wykorzystującą kryptografię kwantową w komercyjnej sieci telekomunikacyjnej, a opracowaną w ramach projektu SECOQC (Opracowanie globalnej sieci bezpiecznej komunikacji opartej na kryptogra...

Na spotkaniu w Wiedniu, w Austrii, po raz pierwszy zaprezentowano bezpieczną komunikację wykorzystującą kryptografię kwantową w komercyjnej sieci telekomunikacyjnej, a opracowaną w ramach projektu SECOQC (Opracowanie globalnej sieci bezpiecznej komunikacji opartej na kryptografii kwantowej) sfinansowanego ze środków unijnych. Mechanika kwantowa opisuje sposób, w jaki postrzegamy podstawową strukturę rzeczy na nieskończenie małym poziomie. Co ciekawe, sam akt pomiaru systemu kwantowego wprowadza do niego zakłócenie. Kryptografia kwantowa, zwana również kwantową dystrybucją kluczy (QKD) wykorzystuje mechanikę kwantową do tworzenia bezpiecznej komunikacji, w której można wykryć każdego intruza. Tradycyjna kryptografia wykorzystuje funkcje matematyczne do piętrzenia trudności przed intruzem. Takie systemy nie gwarantują bezpieczeństwa - szyfr trudno złamać, niemniej nie jest to niemożliwe. QKD umożliwia dwóm stronom wygenerowanie współdzielonego klucza, który służy do szyfrowania i rozszyfrowania wiadomości. Intruz musiałby w jakiś sposób zmierzyć klucz, a to wystarczy by spowodować nieprawidłowości w systemie komunikacyjnym. Innymi słowy, obcego można wykryć dzięki naturalnym prawom rządzącym systemem. Projekt SECOQC miał na celu opracowanie sieci komunikacyjnej o wysokim stopniu bezpieczeństwa i dużych odległościach operacyjnych łączącej QKD z tradycyjną informatyką. W minionej dekadzie poczyniono olbrzymie postępy w kryptografii kwantowej, a ponadto istnieją już produkty QKD łączące dwóch użytkowników na małą odległość. Jednakże nie rozwiązano istotnych problemów, które uniemożliwiły wdrożenie tej technologii na szerszą skalę. Pierwszym z nich jest to, że system kwantowy korzysta z obiektów kwantowych: fotonów, które przemierzają światłowody milion razy na sekundę. Fotony biegnące w światłowodach na większą odległość gubią się, w wyniku czego generowanie klucza znacznie się spowalnia. Inną trudnością jest możliwość przerwania komunikacji między dwoma użytkownikami przez zwykłe przecięcie światłowodu lub zakłócenie sygnału. Przerwa może pociągnąć za sobą katastrofalne konsekwencje dla firmy, stąd opracowanie sieci, która będzie zarówno bezpieczna jak i odporna miało zasadnicze znaczenie dla włączenia QKD do nowoczesnych zastosowań biznesowych. W ramach projektu SECOQC zainstalowano wokół Wiednia sieć urządzeń kryptograficznych w standardowym systemie komunikacji światłowodowej (który dostarczyła firma Siemens, partner projektu). Sześć węzłów i osiem łączy rozmieszczono w odległości od 6 do 82 km. W czasie konferencji partnerzy projektu udowodnili, że system sprawdził się. Zaprezentowano generowanie i dystrybucję klucza w całej sieci, wykrywanie intruzów i inne możliwości sieci. Sieć SECOQC wykazała się bezpieczeństwem i wydajnością. Umożliwiła łączenie użytkowników na większe odległości oraz automatyczny wybór alternatywnych ścieżek między użytkownikami. To z kolei skróciło czas generowania klucza i zapewniło automatyczne obejście w przypadku przerwania łącza komunikacyjnego. Pomyślne zakończenie czteroletniego projektu dało operatorom telekomunikacyjnym podstawy do opracowania produktów i usług opartych na QKD, które można zintegrować z nowoczesnymi aplikacjami biznesowymi. Międzynarodowe standardy tej nowej technologii będą opracowywane przez "Branżową grupę standaryzacyjną w zakresie kwantowej dystrybucji kluczy i technologii kwantowych" pod kierownictwem Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) oraz przez przedstawicieli branżowych i przyszłych użytkowników. W ramach zintegrowanego projektu pracowali razem eksperci z dziedziny fizyki kwantowej i specjaliści od sieci wraz z ekspertami w dziedzinie kryptografii, elektroniki, informatyki, programowania i ekonomii. W projekcie koordynowanym przez ARC Seibersdorf research GmbH wzięło udział 41 uczestników (w tym 3 MŚP, 25 uniwersytetów, 5 krajowych ośrodków badawczych i 8 prywatnych przedsiębiorstw) z 12 krajów. Projekt uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 11,4 miliona EUR w ramach tematu "Technologie Społeczeństwa Informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

Kraje

Austria