Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków: Noc naukowca 2009

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o udział w "Nocy naukowca 2009". Zaproszenie kierowane jest do organizacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach stowarzyszonych. Proponowane projekt...

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o udział w "Nocy naukowca 2009". Zaproszenie kierowane jest do organizacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach stowarzyszonych. Proponowane projekty nie powinny trwać dłużej niż siedem miesięcy. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi 3 mln EUR. "Noc naukowca europejskiego" to paneuropejski program, w którym biorą udział przeróżne organizacje naukowe i badawcze, w tym także muzea, laboratoria i ośrodki akademickie, które organizują szereg imprez rozrywkowych, trwających do późnej nocy. Chodzi o to, by dać szerszej publiczności, a zwłaszcza młodym ludziom, okazję do spotkania się z naukowcami w kontekście zabawowym po to, by podkreślić atrakcyjność tego zawodu.Więcej informacji nt. zaproszenia można znaleźć na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/