Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nanobiotechnologia: zaproszenie do publicznej debaty

Debata publiczna na temat zalet nanobiotechnologii jest pilnie potrzebna, by rozwiać obawy związane z tą nową dziedziną nauki - zalecili w nowym raporcie naukowcy korzystający ze środków unijnych. Nanobiotechnologia ma potencjał, by radykalnie zmienić oblicze społeczeństwa, ...

Debata publiczna na temat zalet nanobiotechnologii jest pilnie potrzebna, by rozwiać obawy związane z tą nową dziedziną nauki - zalecili w nowym raporcie naukowcy korzystający ze środków unijnych. Nanobiotechnologia ma potencjał, by radykalnie zmienić oblicze społeczeństwa, niemniej zbyt często rozmowy na jej temat są zdominowane przez strach podsycany przez takie powieści jak "Rój" Michaela Crichtona i tytuły gazetowe mówiące o "bezkształtnej szarej masie". By uspokoić te obawy, nowy raport, który stanowi część finansowanego ze środków unijnych projektu NanoBio-RAISE, podkreśla potrzebę otwarcia debaty publicznej. Raport zaprezentowano w czasie niedawno odbytej konferencji EuroBIO2008 w Paryżu, we Francji. Projekt NanoBio-RAISE został sfinansowany ze środków unijnych na kwotę 553.845 EUR w ramach tematu Nauka i Społeczeństwo Szóstego Programu Ramowego (6PR). Projekt łączy komunikację naukową z badaniami etycznymi w nanobiotechnologii stawiając sobie za cel przewidywanie wszelkich społecznych i etycznych kwestii, jakie mogą się pojawić. W ramach szeregu warsztatów, bioetycy z USA i Europy zbierali informacje i badali wpływ nanobiotechnologii na dziedziny takie jak przemysł spożywczy czy medycyna i na pojawiającą się dziedzinę zwaną doskonaleniem człowieka. Warsztaty kończące program poświęcono przeglądowi metod angażowania opinii publicznej w świadomą debatę na temat poszczególnych kwestii problematycznych. Jeżeli chodzi o kwestię doskonalenia człowieka, raport wykazał rozbieżności między postawami Amerykanów i Europejczyków. W Europie, doskonalenie człowieka to przede wszystkim medycyna regeneracyjna i walka z chorobami neurozwyrodnieniowymi, podczas gdy w USA zainteresowanie kieruje się w stronę wojskowości i tworzenia bionicznych żołnierzy. Debata w USA obraca się również wokół natury człowieczeństwa oraz sposobu, w jaki możemy doskonalić, a nie tylko naprawiać nasz stan fizyczny i umysłowy. Obecne obawy związane z nanobiotechnologią wydają się być zdominowane przez kwestie technologii nanożywności, którą to powszechnie kojarzy się z żywnością genetycznie zmodyfikowaną (GM). Dyskusja jest również zdominowana przez pewne idee czerpane z fantastyki naukowej, choćby takie jak automaty z replikatorami. Nanomedycyna jest postrzegana w dużo lepszym świetle, a niektóre postępy określa się mianem wielkich osiągnięć. Wymienić tutaj należy udoskonaloną diagnostykę, leczenie i monitoring pacjentów, zwłaszcza w dziedzinach takich jak choroby nowotworowe, sercowo-naczyniowe i neruozwyrodnieniowe. Na podstawie ww. wyników, dr David Bennett, koordynator NanoBio-RAISE, i jego koledzy wezwali do aktywnej popularyzacji potencjału nanobiotechnologii w odpowiedzi na niepokoje opinii publicznej. "Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na bardziej otwartą debatę i głębsze zaangażowanie opinii publicznej w budowanie strategii dla nauki i technologii w ogóle, w porównaniu z tym, jak się to odbywało do tej pory. Nanobiotechnologia jest najnowszą dziedziną pośród tych, które wymagają odpowiedzi na to zapotrzebowanie i w naszej opinii jedną z tych, które wymagają tej odpowiedzi najbardziej. Ufamy, że UE we współpracy ze społecznością naukową, przedsiębiorcami i innymi stronami zainteresowanymi, ma do odegrania pierwszoplanową rolę w inicjowaniu innowacyjnych i skutecznych programów i działań w całej wspólnocie" - powiedział.

Powiązane artykuły