Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Naukowcy znajdują zależność pomiędzy rakiem szyjki macicy a narodowością

Nowe odkrycie dokonane przez naukowców z Instytutu Karolińskiego w Szwecji pokazuje zależność pomiędzy rakiem szyjki macicy a narodowością. Program, obejmujący ginekologiczne badania kontrolne kobiet mieszkających w kraju, prowadzony był przez 40 lat i wykazał, że ryzyko zacho...

Nowe odkrycie dokonane przez naukowców z Instytutu Karolińskiego w Szwecji pokazuje zależność pomiędzy rakiem szyjki macicy a narodowością. Program, obejmujący ginekologiczne badania kontrolne kobiet mieszkających w kraju, prowadzony był przez 40 lat i wykazał, że ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy jest wyższe w przypadku imigrantek mieszkających w Szwecji. Wyniki badań opublikowano niedawno w czasopiśmie International Journal of Cancer. Jednakże narodowość to nie jedyny czynnik ryzyka. "Istnieją jeszcze inne, takie jak palenie tytoniu, nawyki seksualne czy niepoddawanie się badaniom okresowym, które sprawiają, że porównywanie współczynnika zachorowań na raka szyjki macicy u imigrantek mieszkających w Szwecji z tym samym współczynnikiem u rodzimych Szwedek jest pouczające" - wyjaśnia profesor P�r Spar�n, koordynator programu. Na podstawie wyników badań, które prowadzono od 1968 do 2004 r., stwierdzono znaczne różnice w porównaniu z kobietami z innych państw skandynawskich i z kobietami z Ameryki Środkowej. Naukowcy stwierdzili, że różnice są wynikiem nierównomiernego występowania na świecie wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest najważniejszym czynnikiem ryzyka w przypadku raka szyjki macicy. Wcześniejsze badania pokazały, że HPV wywołuje zmiany w komórkach szyjki macicy, które mogą doprowadzić do pojawienia się śródnabłonkowej neoplazji szyjkowej, a następnie do raka. Dotychczas zidentyfikowano 250 typów HPV. Badania wykazały, że 15 z nich należy zaklasyfikować jako typy wysokiego ryzyka: 3 jako prawdopodobnie wysokiego ryzyka i 12 jako typy niskiego ryzyka. W 750.000 próbce znalazły się kobiety z różnych krajów, zarejestrowane w krajowej bazie danych zdrowia kobiet Instytutu Karolińskiego. W grupie imigrantek stwierdzono 1.991 przypadków raka szyjki macicy. Taka liczba oznacza 10% wzrost ryzyka zapadnięcia na raka szyjki macicy. Badania pokazały także, iż odsetek przypadków zachorowań był niższy wśród kobiet, które osiedliły się w Szwecji, w porównaniu z rodaczkami, które pozostały w swoich krajach. Porównując wyniki poszczególnych grup imigrantek, naukowcy odkryli dosyć spore rozbieżności pomiędzy grupami. Na przykład prawdopodobieństwo zachorowania na raka szyjki macicy wśród kobiet w Afryce wschodniej jest pięciokrotnie niższe niż wśród kobiet urodzonych w Szwecji - jak informuje zespół. U mieszkanek południowej Azji prawdopodobieństwo zachorowania jest o 50% niższe. Dunki i Norweżki są zagrożone odpowiednio o 80% i 70% bardziej niż Szwedki, a z kolei mieszkanki Ameryki Środkowej są narażone na chorobę o 150% bardziej niż Szwedki. Według badań ryzyko zachorowania wzrasta proporcjonalnie do wieku przybycia do Szwecji. Naukowcy informują, że podczas przebywania w nowej ojczyźnie ryzyko zachorowania spada. "Wyniki są o tyle znaczące, że pozwolą na skuteczniejszą profilaktykę, np. poprzez programy badań okresowych kierowane do konkretnych grup" - zauważa profesor Spar�n. "Musimy wdrożyć programy badań okresowych jako profilaktykę antyrakową wśród grup wysokiego ryzyka, zwłaszcza kobiet powyżej 50 roku życia w ciągu ich pierwszych 10 lat bytności w Szwecji." Projekt badawczy finansowany był przez Szwedzką Radę ds. Aktywności Zawodowej i Badań Społecznych (FAS) oraz Krajowe Studium Opieki Zdrowotnej przy Instytucie Karolińskim. Badania zrealizowano we współpracy z Uniwersytetem M�lardalen w Szwecji oraz Teherańską Akademią Medyczną w Iranie.

Kraje

Szwecja

Powiązane artykuły