Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

O tym jak nauka pomaga zapobiegać katastrofom

Międzynarodowa Rada Nauki (ICSU) rozpoczęła 10-letni międzynarodowy program badawczy, aby wypełnić lukę między praktycznym zastosowaniom nauki a zapobieganiem katastrofom, aby zmniejszyć zagrożenie nimi. Decyzję ogłoszono w czasie 29. Walnego Zgromadzenia ICSU w Maputo, w Moza...

Międzynarodowa Rada Nauki (ICSU) rozpoczęła 10-letni międzynarodowy program badawczy, aby wypełnić lukę między praktycznym zastosowaniom nauki a zapobieganiem katastrofom, aby zmniejszyć zagrożenie nimi. Decyzję ogłoszono w czasie 29. Walnego Zgromadzenia ICSU w Maputo, w Mozambiku. Po raz pierwszy spotkanie Walnego Zgromadzenia odbyło się w kraju subsaharyjskim. Nowy program pt. "Zintegrowane badania nad zagrożeniem katastrofą" (IRDR) będzie opierać się na funkcjonujących już działaniach badawczych i zajmie się skutkami katastrof różnych rozmiarów, od lokalnych po globalne. "Projekt "Zintegrowane badania nad zagrożeniem katastrofą" zwiększy na całym świecie zdolność do opanowywania zagrożeń i podejmowania trafniejszych decyzji w celu ograniczenia ich skutków" - powiedział Gordon McBean, klimatolog, przewodniczący Grupy Planowania ds. Zagrożeń przy ICSU. Zakłada się, że IRDR połączy doświadczenie i kompetencje specjalistów z całego świata stwarzając przedstawicielom nauk przyrodniczych i społecznych wyjątkową sposobność do wspólnej pracy, jakiej nie mieli nigdy przedtem. "Za 10 lat, dzięki zrealizowaniu projektu, chcielibyśmy aby było mniej strat w ludziach i mniej osób poszkodowanych oraz aby rządy, przedsiębiorcy i społeczeństwa podejmowały roztropniejsze inwestycje i wybory" - kontynuował dr McBean. Projekt IRDR skupi się na wszelkich zagrożeniach geofizycznych, oceanograficznych i klimatycznych, jak również na zdarzeniach, które mogą być wywoływane warunkami pogodowymi. Nie zostaną pominięte nawet pogoda kosmiczna i skutki upadku na Ziemię obiektów z kosmosu. W sposób szczególny program uwzględni wpływ działań człowieka na stwarzanie zagrożeń oraz jego zdolność do nasilania ich. Kraje, które najbardziej skorzystają z tego programu to nieodmiennie kraje najbiedniejsze, bowiem to one są najgorzej wyposażone do walki z katastrofami. Ocenia się, że co roku setki tysięcy ludzi ginie, a miliony są poszkodowane w następstwie kataklizmów. Osoby, którym udaje się przeżyć są często wysiedlane, a ich źródła utrzymania zostają zniszczone. Naukowcy zaobserwowali w ostatnich latach wzrost częstotliwości klęsk żywiołowych. Od początku tego wieku odnotowywano 470 katastrof rocznie, co oznacza potężny wzrost w stosunku do 30 rocznie w latach pięćdziesiątych XX wieku. Filipe Domingos Freires Lucio, członek Grupy Planowania ICSU oraz były Dyrektor Generalny Państwowego Instytutu Meteorologii Mozambiku, wypowiedział się obszernie na temat potencjalnego wpływu kataklizmów na społeczności lokalne. "Katastrofy w regionie takim jak Afryka mogą mieć ogromny wpływ na działalność gospodarczą i źródła utrzymania. Mozambik jest w szczególności narażony na katastrofy, zwłaszcza te wywoływane przez warunki pogodowe lub klimat. IRDR zapewni wiedzę, która przyczyni się do udoskonalenia procesu decyzyjnego w kraju, otwierając drogę do lepszego zarządzania zagrożeniem" - powiedział. ICSU z siedzibą w Paryżu, we Francji, to organizacja pozarządowa skupiająca zarówno krajowe instytucje naukowe (114 członków), jak i międzynarodowe związki naukowe (29 członków).

Kraje

Mozambik

Powiązane artykuły