European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The World´s First Application-Aware Network: Enabling Dynamic Bandwidth Management and Guaranteed Data Connection Quality in Mobile Networks

Article Category

Article available in the following languages:

Nowoczesna platforma urzeczywistnia marzenie o sieci zoptymalizowanej pod kątem aplikacji

Nierozwiązane problemy dotyczące gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na mobilny dostęp do Internetu stanowią duży problem dla firm telekomunikacyjnych i negatywnie wpływają na jakość usług dostępnych dla użytkowników końcowych. W ramach pewnej unijnej inicjatywy powstało rozwiązanie do dynamicznego zarządzania przepustowością, umożliwiające inteligentną dystrybucję pasma mobilnego Internetu przez firmy telekomunikacyjne.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Mobilny Internet nie jest wystarczająco niezawodny dla zastosowań o znaczeniu krytycznym, takich jak zdalna opieka zdrowotna czy autonomiczne pojazdy. Zarządzanie różnymi rodzajami ruchu, w tym związanego z grami mobilnymi i technologią telewizji przez Internet, zgodnie z ich wymaganiami i zapotrzebowaniem na przepustowość umożliwiłoby również poprawę ogólnych doświadczeń użytkowników. „Operator, który jest w stanie zapewnić zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług i podnieść jakość doświadczenia, będzie również w stanie efektywniej zarabiać na sieci”, powiedział Mika Skarp, założyciel i dyrektor ds. technologii firmy Cloudstreet, będącej koordynatorem finansowanego przez UE projektu AWARENET. Jest to kwestia o tyle ważna, że przychody operatorów telefonii komórkowej pozostają na tym samym poziomie od ponad dziesięciu lat, podczas gdy wykorzystanie danych gwałtownie rośnie. „Sytuacja ta nie jest możliwa do utrzymania w dłuższej perspektywie i w praktyce oznacza poważne ograniczenie możliwości inwestowania przez operatorów w nowe technologie, takie jak 5G”, dodał. Aby rozwiązać ten problem, w ramach projektu AWARENET opracowano narzędzia potrzebne operatorom do generowania nowych przychodów z połączeń o gwarantowanej lepszej jakości. Pozwalają one zagwarantować poziom usług oraz jakość doświadczeń w sieciach komórkowych, co umożliwia pewną realizację usług o znaczeniu krytycznym przez internet mobilny. Dzięki nowemu rozwiązaniu użytkownicy końcowi będą w stanie w większym stopniu polegać na sieci komórkowej, co otworzy zupełnie nowe możliwości w zakresie wykonywania pracy ze względu na wyeliminowanie konieczności dostępu do sieci przewodowych. Rozwiązanie to wywrze ogromny wpływ na takie sektory jak bezpieczeństwo publiczne, opieka zdrowotna, stały dostęp bezprzewodowy i przesyłanie materiałów wideo. Przekształcenie istniejącego rozwiązania w produkt telekomunikacyjny gotowy do wprowadzenia na rynek Partnerzy projektu rozwinęli i rozbudowali opracowane przez siebie wcześniej rozwiązanie – kontroler Dynamic Profile Controller (DPC). W 2016 roku, na rok przed rozpoczęciem realizacji projektu AWARENET, ta innowacyjna platforma do warstwowania sieci została wyróżniona nagrodą za najlepsze rozwiązanie w zakresie łączności (Best Connectivity Solution) podczas wydarzenia World Communications Awards. Zespół projektu zajmuje się komercjalizacją produktu, aby umożliwić operatorom komórkowym świadczenie usług zorientowanych na klienta w ramach istniejących i przyszłych sieci. „Ta przełomowa innowacja pomaga identyfikować na bieżąco dane potrzebne każdemu podłączonemu do Internetu urządzeniu lub aplikacji oraz zapewnić odpowiednią przepustowość łącza”, wyjaśnił Skarp. Umożliwia ona natychmiastową i w pełni zautomatyzowaną optymalizację sieci w celu zaspokojenia dokładnych potrzeb każdego użytkownika końcowego w dowolnym momencie, bez wpływu na połączenia innych użytkowników sieci. „Opracowane przez nasz zespół kontroler DPC jest pierwszym na świecie komercyjnie dostępnym rozwiązaniem umożliwiającym budowę sieci zoptymalizowanej pod kątem aplikacji”. Rozwiązanie jest w stanie dynamicznie zmieniać ustawienia sieciowe dla każdej aplikacji i zapewnić przewidywalne zarządzanie jakością usług w przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym. DPC udostępnia usługi typu 5G również w sieciach 4G, a w przypadku udostępniania mechanizmów kontroli wstępu również w warstwach sieci 5G. W ramach projektu AWARENET opracowano instrukcję opisującą, w jaki sposób aplikacje o znaczeniu krytycznym mogą wykorzystywać Internet mobilny. Część technologii została już wprowadzone do standardów projektu 3rd Generation Partnership Project, a ogólna koncepcja interfejsu programu zorientowanego na aplikacje jest uznawana za konieczność dla sieci przyszłości. W trakcie realizacji projektu AWARENET jego konsorcjum zdobyło przyznawaną przez TM Forum nagrodę Outstanding Catalyst Business Impact. TM Forum nagradza zespoły Catalyst za wybitne dokonania. Catalysts są projektami mającymi na celu udowodnienie słuszności przyjętej koncepcji, realizowanymi przez członków TM Forum, które łączą różne organizacje w tworzeniu innowacyjnych, opłacalnych prototypów nowych usług cyfrowych i modeli biznesowych. „Dzięki projektowi AWARENET mogliśmy nawiązać ścisłą współpracę z dwiema globalnymi firmami poziomu 1. w sektorze telekomunikacji i komunikacji o znaczeniu krytycznym”, podsumował Skarp. „Dodatkowo, rozpoczynamy nasze pierwsze dwie dostawy komercyjne do regionów Azji i Pacyfiku oraz Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Słowa kluczowe

AWARENET, sieć, Internet mobilny, telekomunikacja, DPC, sieć zorientowana na aplikacje, przepustowość, aplikacje o znaczeniu krytycznym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania