Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The World´s First Application-Aware Network: Enabling Dynamic Bandwidth Management and Guaranteed Data Connection Quality in Mobile Networks

Rezultaty

Prawa własności intelektualnej

Langattoman tiedonsiirtokapasiteetin hallinta

Numer wniosku/publikacji: 20135486 FI
Data: 2013-05-10
Wnioskodawca/wnioskodawcy: CLOUDSTREET OY

Langattoman tiedonsiirtokapasiteetin hallinta

Numer wniosku/publikacji: 20135486 FI
Data: 2013-05-10
Wnioskodawca/wnioskodawcy: CLOUDSTREET OY

Langattoman tiedonsiirtokapasiteetin hallinta

Numer wniosku/publikacji: FI 20135485
Data: 2010-05-10
Wnioskodawca/wnioskodawcy: CLOUDSTREET OY

Managing wireless transmission capacity

Numer wniosku/publikacji: US 9894562 B2
Data: 2014-05-09
Wnioskodawca/wnioskodawcy: CLOUDSTREET OY

Langattoman tiedonsiirtokapasiteetin hallinta

Numer wniosku/publikacji: FI 20135485
Data: 2013-05-10
Wnioskodawca/wnioskodawcy: CLOUDSTREET OY

Managing wireless transmission capacity

Numer wniosku/publikacji: US 9894562 B2
Data: 2014-05-09
Wnioskodawca/wnioskodawcy: CLOUDSTREET OY

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników