Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przetarg: ewaluacja ex-post NMP (6PR)

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do składania ofert na ewaluację ex-post tematu NMP (Nanotechnologie i nanonauki, wielofunkcyjne materiały oparte na wiedzy oraz nowe procesy produkcji i urządzenia) w ramach Szóstego Programu...

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do składania ofert na ewaluację ex-post tematu NMP (Nanotechnologie i nanonauki, wielofunkcyjne materiały oparte na wiedzy oraz nowe procesy produkcji i urządzenia) w ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR). Pierwsza część ewaluacji (Partia 1) dotyczyć będzie oceny efektywności tematu NMP na podstawie wyników dofinansowanych projektów, natomiast druga część (Partia 2) dotyczyć będzie ewaluacji strategicznego wpływu NMP w kontekście ogólnych celów polityki 6PR.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Dyrekcja G: Technologie przemysłowe do kontaktów: p. Stefaan Vandendriessche Biuro CDMA 6/112 B-1049 Bruksela Tel. +32 2 295 93 12 Faks +32 2 296 70 23 E-mail: RTD-NMP-EVALFP6@ec.europa.eu lub na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/research/tenders/rtd-2008_s209-277161_en.cfm Więcej informacji nt. zaproszenia można znaleźć na stronie: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277161-2008:TEXT:EN:HTML