Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Otwarte zaproszenie COST - kolejny termin składania wstępnych wniosków już blisko

26 września 2008 r. upływa kolejny termin składania wstępnych wniosków w ramach otwartego zaproszenia Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). Naukowców zaprasza się do składania wstępnych wniosków dotyczących jednej z następujących d...

26 września 2008 r. upływa kolejny termin składania wstępnych wniosków w ramach otwartego zaproszenia Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). Naukowców zaprasza się do składania wstępnych wniosków dotyczących jednej z następujących dziedzin naukowych: - Biomedycyna i bionauka molekularna; - Chemia i nauki i technologie molekularne; - Nauka o systemie Ziemi i zarządzanie środowiskowe; - Żywność i rolnictwo; - Lasy, ich produkty i usługi; - Jednostki, społeczeństwa, kultury i zdrowie; - Technologie informacyjne i komunikacyjne; - Badania materiałowe, nauki fizyczne i nanonauki, - Transport i urbanistyka. Wnioski o charakterze interdyscyplinarnym oceniane będą oddzielnie. Wstępne wnioski powinny obejmować co najmniej pięć państw COST. Wnioski można składać online. We wniosku powinien znajdować się krótki opis propozycji i jej przewidywanych efektów. Po zakończeniu procedury oceny wybrani wnioskodawcy zostaną poproszeni o przedstawienie pełnej wersji wniosku. Do ostatecznego wyboru wyłonione zostanie ok. 75 pełnych wniosków. Wnioskodawcy ubiegać będą się o jedno z 25 nowych działań COST, które przez okres czterech lat otrzymywać będzie wsparcie finansowe na kwotę rzędu 100.000 EUR rocznie. Inicjatywą COST kieruje Europejska Fundacja Nauki (ESF), a jej budżet pochodzi ze środków przekazywanych przez Komisję Europejską w ramach programów ramowych w dziedzinie badań naukowych.Więcej informacji: http://www.cost.esf.org/opencall