Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Zaproszenia do składania wniosków EDCTP

Partnerstwo pomiędzy Europą a Krajami Rozwijającymi się w zakresie Badań Klinicznych (EDCTP) ogłosiło cztery nowe zaproszenia do składania wniosków. Dwa z nich dotyczą leczenia malarii i szczepionek, jedno - stypendium dla starszych pracowników naukowych oraz jedno - powołan...

Partnerstwo pomiędzy Europą a Krajami Rozwijającymi się w zakresie Badań Klinicznych (EDCTP) ogłosiło cztery nowe zaproszenia do składania wniosków. Dwa z nich dotyczą leczenia malarii i szczepionek, jedno - stypendium dla starszych pracowników naukowych oraz jedno - powołania komisji etycznych. Wnioskodawców zaprasza się do zgłaszania propozycji w następujących obszarach: - szczepionki przeciw malarii: badania kliniczne, rozwój możliwości i współpraca sieciowa (dostępne środki - 6,5 mln EUR); - leczenie malarii: badania kliniczne, rozwój możliwości i współpraca sieciowa (dostępne środki - 6 mln EUR); - stypendium dla starszych pracowników naukowych (dostępne środki - 1,2 mln EUR); - utworzenie i wzmocnienie afrykańskich krajowych komisji etycznych lub instytucjonalnych komisji rewizyjnych (dostępne środki - 500.000 EUR); EDCTP jest partnerstwem między państwami europejskimi i krajami Afryki Subsaharyjskiej, w ramach którego wspólnymi siłami i przy wsparciu finansowym UE podejmowane są działania na rzecz walki z HIV/AIDS, gruźlicą i malarią.Więcej informacji: http://www.edctp.org/