Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Przetarg: skuteczność medyczna profilaktyki jodowej w przypadku awarii reaktora jądrowego

Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu przy Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badania nad skutecznością medyczną profilaktyki jodowej w przypadku awarii reaktora jądrowego i przegląd europejskich praktyk krajowych. Wykonawca ma porównać naj...

Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu przy Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badania nad skutecznością medyczną profilaktyki jodowej w przypadku awarii reaktora jądrowego i przegląd europejskich praktyk krajowych. Wykonawca ma porównać najnowsze wyniki badań medycznych dotyczących profilaktyki jodowej i przeanalizować szczegółowo obecne praktyki krajowe stosowania tego typu środków zaradczych w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących, Norwegii i Szwajcarii. Analiza powinna się skupić na wskazaniu ewentualnych niewłaściwych praktyk w państwach członkowskich. Dla celów porównawczych ustalenia dla Europy należy zestawić z odpowiadającymi im ustaleniami w innych dużych państwach posiadających przemysł jądrowy (Rosja, USA i Japonia) i ocenić w świetle obowiązujących międzynarodowych dokumentów zawierających wytyczne, wydanych przez organizacje międzynarodowe (IAEA, WHO, UE i ICRP).Aby uzyskać więcej informacji należy kontaktować się z: Komisją Europejską Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu Do: p. V. Tanner EUFO 4152A budynek im. Jeana-Monneta Rue Albert Wehrer Plateau Kirchberg L-2920 Luksemburg Tel. +352 43 01 32297 Faks +352 43 01 34646 e-mail: Vesa.Tanner@ec.europa.eu Więcej informacji nt. zaproszenia można znaleźć na stronie: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181451-2008:TEXT:EN:HTML