Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

Nowe wytyczne otwierają potencjał diagnostyki molekularnej

Rozpoczął się nowy projekt badawczy finansowany ze środków UE, którego celem jest wypracowanie najwyższej jakości standardów opieki zdrowotnej w diagnostyce in vitro - dziedzinie medycyny, która może odegrać ważną rolę w medycynie spersonalizowanej. Projekt SPIDIA (Standaryz...

Rozpoczął się nowy projekt badawczy finansowany ze środków UE, którego celem jest wypracowanie najwyższej jakości standardów opieki zdrowotnej w diagnostyce in vitro - dziedzinie medycyny, która może odegrać ważną rolę w medycynie spersonalizowanej. Projekt SPIDIA (Standaryzacja i poprawa standardowych przedanalitycznych narzędzi i procedur w diagnostyce in vitro) został niedawno otwarty z budżetem na sumę 9 mln EUR z tematu Zdrowie Siódmego Programu Ramowego UE (7PR). Czteroletni program badań w dziedzinie biologii molekularnej skupia 16 partnerów, w tym 4 małe i średnie przedsiębiorstwa, z 11 krajów. Chemicy kliniczni wraz z inżynierami specjalizującymi się w przedanalitycznych narzędziach diagnostycznych zajmą się tworzeniem nowych technik i standardów analizy in vitro. Diagnostyka in vitro polega na przeprowadzeniu badania próbki tkanki organizmu lub płynu ustrojowego, jak krew czy ślina. Pozwala uzyskać istotne informacje o stanie zdrowia organizmu i ewentualnej obecności choroby. Jest coraz częściej stosowana do monitorowania postępów choroby lub stanu pacjenta, aby wspomóc lekarzy w podejmowaniu jak najlepszych decyzji o dalszych działaniach terapeutycznych. Standaryzacja jest niezbędna do zagwarantowania wykonalności przedanalitycznych czynności takich jak gromadzenie, obróbka, transport i magazynowanie materiału tkankowego do testów in vitro. Próbki tkanek są podstawą precyzyjności wyników badania, niemniej obecnie istnieje wiele metod przetwarzania próbek, które mogą prowadzić do zmian lub zniszczenia tkanki. Aktualnie profile molekularne próbek mogą zanikać lub zmieniać się, ponieważ brak standardowych metod stabilizacji w trakcie pobierania oraz przechowywania. Skutek może być więc taki, że próbka stanie się bezwartościowa. "Zbyt wiele różnych metod przetwarzania próbek jest nadal w użytku, co prowadzi do różnych wyników" - stwierdził Arnd Hoeveler, kierownik jednostki ds. biotechnologii na rzecz zdrowia Dyrektoriatu Generalnego ds. Badań Komisji Unii Europejskiej. "Takie zróżnicowanie utrudnia porównywalność i odtwarzalność wyników oraz ogranicza sensowność tych analiz. Bardziej ustandaryzowane wytyczne i programy kontroli jakości pomogą wdrożyć nowe i lepsze metody diagnostyczne, z których korzyści czerpać będą wszyscy europejscy pacjenci." Projekt SPIDIA koordynowany będzie przez Qiagen, holenderską spółkę specjalizującą się w technologiach próbkowania i probiernictwa. Peer M. Schatz, dyrektor naczelny Qiagen, powiedział: "Firma Qiagen z radością przyjmuje tę inicjatywę i uważa za niezwykle ważne utorowanie drogi do dynamicznego rozwoju potencjału diagnostyki in vitro. Trwająca standaryzacja pobierania, obsługi i przetwarzania odpowiednich próbek, przyśpieszy upowszechnienie nowych metod diagnostyki in vitro. Dzięki swojemu poparciu dla tego projektu, Komisja staje na pozycji silnego lidera w podkreślaniu wagi tych procesów w ogóle oraz diagnostyki molekularnej i jej roli jako kamienia węgielnego przyszłej opieki zdrowotnej w Europie w szczególe." Zwiększenie potencjału testów in vitro może przynieść przełom w dziedzinie diagnostyki molekularnej (gdzie kluczową rolę odgrywają DNA i RNA), która będzie jedną z podstaw europejskiej opieki zdrowotnej w przyszłości. Tak zwana medycyna spersonalizowana, w której osobisty profil DNA pacjenta wykorzystywany jest do diagnozy, będzie w stanie zapewnić znacznie precyzyjniejsze informacje niż diagnostyka konwencjonalna. Do roku 2012 partnerzy projektu SPIDIA chcą mieć opracowany solidny zestaw standardów i wytycznych do obsługi próbek in vitro. Projekt ma także na celu stworzenie nowych standardów samej analizy materiału tkankowego.

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły