CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Mapa globalnych strategii branży diagnostyki molekularnej w zakresie testów na COVID-19

Jak pokazują nowe badania naukowe, kraje, w których wykonuje się dużą liczbę testów na koronawirusa, takie jak Chiny, Niemcy czy Korea Południowa, są jednocześnie liderami we wprowadzaniu tego rodzaju testów diagnostycznych na rynek.

Zdrowie icon Zdrowie

Oprócz dystansowania społecznego oraz izolacji, nie mniej istotny element działań w radzeniu sobie z pandemią COVID-19 stanowi przeprowadzanie wysokiej jakości testów. Podczas przyjmowania przez poszczególne państwa strategii dotyczących wykonywania testów konieczne jest również analizowanie na bieżąco globalnego rynku diagnostyki molekularnej i zmieniających się regulacji prawnych w tym zakresie. Taki cel przyświeca finansowanemu przez UE projektowi CANCERSCREEN, w ramach którego powstał kompleksowy globalny zestaw danych obejmujący ponad 800 firm działających w tym obszarze, z czego ponad 300 zajmuje się produkcją/opracowywaniem testów na COVID-19. Firmy zarejestrowane w bazie danych mają swoją siedzibę przede wszystkim w Europe, Ameryce Północnej i regionie Azji-Pacyfiku. Baza zawiera informacje dotyczące ich wielkości, lokalizacji, struktury właścicielskiej oraz kluczowego obszaru działań technologicznych i klinicznych. Jak czytamy w artykule zamieszczonym na związanym z bazą blogu, wśród firm z branży genetyki klinicznej i diagnostyki molekularnej można wyróżnić trzy główne sektory różniące się od siebie pod względem zakresu działalności. Branża testów na „choroby genetyczne skupia się na badaniu tzw. linii zarodkowej DNA – genów odziedziczonych po rodzicach. Z kolei onkogenomika zajmuje się badaniem tzw. somatycznego DNA – genetycznej struktury guza nowotworowego – a czasami także linii zarodkowej DNA pacjenta. Ostatnią kategorią są testy na choroby zakaźne polegające na wykrywaniu zakażenia poprzez badanie DNA czynnika infekcyjnego (przeważnie wirusa)”.

Wiodąca rola krajów regionu Azji-Pacyfiku

W komunikacie prasowym opublikowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych dr Stuart Hogarth z kierującego projektem CANCERSCREEN Uniwersytetu w Cambridge podsumowuje trendy w zakresie rozwoju i komercjalizacji testów na COVID-19: „W regionie Azji-Pacyfiku jest więcej firm zajmujących się diagnostyką molekularną (40 % wszystkich firm) niż w USA (29 %) czy Europie (28 %), ale region ten ma jeszcze bardziej dominującą pozycję na rynku testów na COVID-19, z udziałem na poziomie 55 % wszystkich firm”. Według dr. Hogartha przodownictwo krajów regionu Azji-Pacyfiku obserwuje się także w liczbie firm, które wprowadziły swój test na rynek. „W tym regionie 90 % firm wprowadziło swój test na rynek, z kolei w Europie 78 %, a w USA 67 %. Różnica ta jest uderzająca, ponieważ odzwierciedla globalne rozprzestrzenianie się pandemii, najpierw z regionu Azji-Pacyfiku, a następnie do Europy i Ameryki Północnej. To pokazuje, że szybsza reakcja firm w momencie wybuchu pandemii mogłaby się przyczynić do znacznego zwiększenia ich mocy produkcyjnych”. Dr Hogarth wskazuje również na rolę rodzimych firm w procesie komercjalizacji testów. „W Niemczech i Korei Południowej – dwóch krajach uważanych za posiadające najbardziej kompleksową strategię wykonywania testów – prawdopodobieństwo wprowadzenia przez firmy rodzime swoich testów na rynek jest wyższe w porównaniu z takimi krajami, jak USA czy Zjednoczone Królestwo, których strategie uznaje się z kolei za niedostateczne. W Korei Południowej i Niemczech odpowiednio 88 % i 80 % firm wprowadziło swój test na rynek, w Zjednoczonym Królestwie 54 %, a w USA 67 %”. Uczony dodaje: „Powodów tej różnicy może być wiele i nie ma jednego schematu działania dla wszystkich krajów, ale nasze dane wyraźnie wskazują, że silne przywództwo rządu danego kraju może mieć wpływ na szybkość reakcji ze strony branży, przynajmniej gdy weźmie się pod uwagę skrajne różnice pomiędzy liderami a państwami znajdującymi się znacznie w tyle (…) Jeśli UE ma odpowiedzieć na zagrożenie związane ze słabej jakości testami, to konieczne jest podjęcie dalszych działań”. Projekt CANCERSCREEN (Screening for cancer in the post-genomic era: diagnostic innovation and biomedicalisation in comparative perspective) będzie realizowany do września 2021 roku. Dotyczy on trzech specyficznych pod względem umiejscowienia rodzajów raka: prostaty, płuc oraz jelita grubego. Więcej informacji: projekt CANCERSCREEN

Słowa kluczowe

CANCERSCREEN, COVID-19, testowanie, koronawirus, diagnostyka molekularna, rak

Powiązane artykuły