Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Łodygi kukurydzy źródłem energii elektrycznej

Naukowcom z Instytutu Technologii i Systemów Ceramicznych im. Fraunhofera (IKTS) w Niemczech udało się opracować pierwszą, pilotażową elektrownię biogazową, która wykorzystuje wyłącznie odpady organiczne zamiast jadalnych surowców. Innym wynikiem ich prac jest ogniwo paliwowe ...

Naukowcom z Instytutu Technologii i Systemów Ceramicznych im. Fraunhofera (IKTS) w Niemczech udało się opracować pierwszą, pilotażową elektrownię biogazową, która wykorzystuje wyłącznie odpady organiczne zamiast jadalnych surowców. Innym wynikiem ich prac jest ogniwo paliwowe do przekształcenia gazu na energię elektryczną. To ogromne dobrodziejstwo dla Europejczyków, bowiem nowy obiekt ma o 30% wyższą zdolność produkcyjną w porównaniu do poprzedników. Zespół z IKTS oświadczył, że poparcie dla wykluczenia stosowania surowców jadalnych, jak np. kukurydzy, rośnie. Ludzie protestują przeciwko fermentacji artykułów spożywczych w elektrowniach biogazowych wytwarzających energię elektryczną i grzewczą. Obawiają się, że produkowana w ten sposób energia elektryczna może doprowadzić do wzrostu cen żywności. Naukowcy z IKTS nawiązali współpracę z kilkoma małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), aby opracować nowoczesną elektrownię biogazową. "W naszej pilotażowej elektrowni wykorzystujemy wyłącznie odpady rolnicze takie jak łodygi kukurydzy, tj. rośliny bez kolb" - wyjaśnił dr Michael Stelter, kierownik departamentu IKTS. Przed tym przełomowym osiągnięciem, elektrownie biogazowe były w stanie przetwarzać odpady wyłącznie w określonych proporcjach. Z tego powodu przekształcanie odpadów zamiast ziaren zbóż czy kukurydzy na biogaz było trudnym procesem. Dzięki innowacyjnej elektrowni naukowcy odnotowali skrócenie o 50-70% czasu potrzebnego na składowanie rozkładających się odpadów. Jak informuje zespół, aby mógł wytworzyć się biogaz, biomasa musi zazwyczaj być składowana w kadzi fermentacyjnej przez 80 dni. Najnowsza technologia obróbki wstępnej skraca ten czas do około 30 dni. "Łodygi kukurydzy zawierają celulozę, która nie ulega bezpośredniej fermentacji" - powiedział dr Stelter. "Ale w naszej elektrowni, celuloza jest rozkładana przez enzymy zanim kiszonka zacznie fermentować." Dzięki swoim badaniom naukowcy byli w stanie zoptymalizować przekształcanie biogazu w energię elektryczną. Jak mówią, gaz był kierowany do wysokotemperaturowego ogniwa paliwowego o sprawności energetycznej 40-55% w porównaniu do sprawności rzędu 38% osiąganej przez silnik gazowy. Zespół z IKTS wyjaśnił, że ogniwo paliwowe działa w temperaturze 850 stopni Celsjusza, a ciepło można wykorzystać bezpośrednio do ogrzewania. Miejska sieć grzewcza również może być zaopatrywana - dodali. Dzięki połączeniu sprawności elektrycznej i termicznej można zwiększyć sprawność ogniwa paliwowego do 85%. Naukowcy powiedzieli, że całkowita sprawność silnika spalinowego osiąga średnią rzędu 38% z powodu trudności z gromadzeniem ciepła. Pilotażowa elektrownia zbudowana przez naukowców może wyprodukować 1,5 kilowata energii, co pokrywa zapotrzebowanie jednego gospodarstwa domowego - wyjaśnili. Zespół planuje prezentację projektu elektrowni biogazowej na targach Hannover-Messe 2009, które odbędą się w dniach 20-24 kwietnia. Targi w Hanowerze obejmują 10 międzynarodowych, sztandarowych targów branżowych dotyczących szerokiego zakresu tematycznego, w tym także technologii energetycznych. Kolejnym etapem projektu będą prace nad stopniowym zwiększaniem zdolności produkcyjnej elektrowni biogazowej do dwóch megawatów.

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły