CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-06

Article available in the following languages:

Badania unijne ujawniają powód szybszego rozwoju dzieci karmionych mieszankami mlecznymi

Niższa zawartość białka w mleku matki w porównaniu do mieszanek mlecznych może być powodem, dlaczego dzieci karmione piersią rozwijają się wolniej od rówieśników karmionych mieszankami mlecznymi dla niemowląt - sugerują wyniki nowych badań finansowanych ze środków unijnych. Zd...

Niższa zawartość białka w mleku matki w porównaniu do mieszanek mlecznych może być powodem, dlaczego dzieci karmione piersią rozwijają się wolniej od rówieśników karmionych mieszankami mlecznymi dla niemowląt - sugerują wyniki nowych badań finansowanych ze środków unijnych. Zdaniem naukowców odkrycia podkreślają zarówno wagę propagowania karmienia piersią, jak i potrzebę doskonalenia składów mieszanek mlecznych. Wsparcie unijne pochodziło z projektu EARNEST (Programowanie żywienia we wczesnym wieku: testy długoterminowej efektywności i bezpieczeństwa oraz zintegrowane badania epidemiologiczne, genetyczne i ekonomiczne prowadzone na zwierzętach i konsumentach), finansowanego z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR) oraz z dwóch wcześniejszych projektów finansowanych w ramach Piątego Programu Ramowego (5PR). Wiele badań wykazało związek między szybkim przyrostem wagi w okresie niemowlęctwa a skłonnością do otyłości w późniejszym okresie życia. Co więcej, wiadomo, że niemowlaki karmione mieszankami mlecznymi rosną w pierwszym roku życia szybciej niż ich rówieśnicy karmieni piersią. W ramach ostatnich badań naukowcy zbadali, czy powodem tego zjawiska może być wyższa zawartość białka w mieszankach mlecznych. Naukowcy zebrali grupę rodziców, którzy już zdecydowali się na karmienie z butelki. Następnie podzielili ponad 1.000 dzieci karmionych mieszankami mlecznymi z 5 krajów na 2 grupy, z których jedna dostawała mieszankę mleczną z wysoką zawartością białka, a druga z niską zawartością białka. Dzieci były ważone i mierzone w wieku 3, 6, 12 i 24 miesiące. Ich rozwój porównano z trzecią, kontrolną grupą, która składała się z dzieci karmionych wyłącznie piersią. Wyniki badania zostały opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition. Po dwóch latach dzieci karmione mieszankami mlecznymi były tego samego wzrostu, niemniej te karmione mieszanką z dużą zawartością białka były cięższe od dzieci karmionych mieszanką z niską zawartością białka. Ponieważ nie było różnicy we wzroście, który wiąże się z beztłuszczową masą ciała, naukowcy wyciągnęli wniosek, że różnica w wadze i wskaźniku masy ciała jest prawdopodobnie spowodowana różnicą w ilości tłuszczu w organizmie. Co ciekawe, dzieci karmione mieszanką mleczną z niską zawartością białka mieściły się w takim samym zakresie wagi co grupa karmiona piersią. "Wyniki te, pochodzące z unijnego programu zwalczania otyłości dziecięcej, podkreślają wagę propagowania i wspierania karmienia piersią z uwagi na długoterminowe korzyści, jakie się z tym wiążą. Podkreślają również znaczenie ciągłej pracy nad doskonaleniem składu mieszanek mlecznych dla niemowląt" - powiedział główny autor raportu, profesor Berthold Koletzko z Uniwersytetu Monachijskiego w Niemczech. "Ograniczenie zawartości białka w mieszankach mlecznych dla niemowląt i małych dzieci może znormalizować wczesny wzrost i znacznie przyczynić się do zmniejszenia długoterminowego ryzyka nadwagi i otyłości wieku dziecięcego" - dodał. W badaniach wykorzystano mieszanki mleczne, których zawartość białka mieściła się w zakresie dopuszczonym przez unijną dyrektywę w sprawie preparatów dla niemowląt i małych dzieci, które były dostępne w europejskich sklepach w okresie prowadzenia badań. Najwyższa zawartość białka w mieszankach mlecznych (4 gramy na 100 kilokalorii) przypada na lata 70. XX w., kiedy przy opracowywaniu tego typu preparatów kierowano się troską o to, aby dzieci karmione nimi nie cierpiały z powodu niedoboru białka. Natomiast ewentualne skutki podawania dzieciom zbyt dużej ilości białka nie stanowiły przedmiotu zainteresowania. Poziom zawartości białka spadał od lat 70. XX w. (mieszanki mleczne o niskiej i wysokiej zawartości białka wykorzystane w ramach tych badań zawierały odpowiednio 1,77 g/100kcal i 2,9 g/100kcal), niemniej badania pokazują, że dzieci karmione mieszankami mlecznymi nadal otrzymują więcej białka niż dzieci karmione piersią. Naukowcy planują obecnie dalszą obserwację dzieci, aby sprawdzić, czy te karmione mieszanką mleczną o niskiej zawartości białka będą mniej zagrożone otyłością w późniejszym okresie życia.

Powiązane artykuły