Skip to main content

Seedwiz Plant Variety OPTimizer Boosting Crop Growth for Global Food Security

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sztuczna inteligencja zwiększa wydajność rolnictwa

Pewna finansowana przez UE inicjatywa wykorzystała sztuczną inteligencję, aby wesprzeć rolników w zwiększaniu wydajności plonów.

Żywność i zasoby naturalne

Liczba ludności na świecie gwałtownie wzrasta. Przewiduje się, że do 2050 r. zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70 %. Rolnictwo powinno tym samym stać się bardziej wydajne i precyzyjne, aby zapewnić wysokie plony i ich jakość przy jak najbardziej ograniczonym wykorzystaniu szkodliwych substancji chemicznych. Aby sprostać tym wyzwaniom, wielu rolników wykorzystuje różne narzędzia rolnictwa precyzyjnego, jak czujniki naziemne, drony i obrazy satelitarne, które zwiększają wydajność upraw. Jednakże największą uwagę w obszarze rolnictwa precyzyjnego należy poświęcić kwestii określania, które nasiona roślin uprawnych i ich kombinacji genetycznych (odmian) najlepiej wysiewać. Każda roślina uprawna dostępna jest w wielu odmianach, a każdego roku pojawiają się kolejne. Ponadto nie ma obecnie jednego miejsca, w którym rolnicy mogą uzyskać dostęp do wszechstronnych, porównywalnych informacji o nasionach poszczególnych odmian, które zestawiałoby wszystkie niezbędne parametry. W odpowiedzi na te potrzeby w ramach projektu SeedOPT stworzono internetową platformę, która umożliwia rolnikom wybór nasion najbardziej odpowiednich odmian roślin w oparciu o dane, które są stale dostarczane i uaktualniane przez producentów nasion. „Należy do nich ogromna liczba właściwości odzwierciedlających genetyczny potencjał danej odmiany w połączeniu z danymi środowiskowymi i danymi systemu informacji geograficznej, informacjami o odporności na różne choroby, informacjami o środkach produkcji, jakimi dysponuje rolnik i potrzebami rynkowymi”, mówi koordynatorka projektu Limor Gruber. Sztuczna inteligencja w służbie rolników Parametry są analizowane przez algorytmy sztucznej inteligencji, aby dostarczyć rolnikom wszechstronną, porównywalną macierz, która poleca optymalne odmiany nasion do wysiewu. Takie podejście nie było nigdy wcześniej wykorzystywane. Platforma może pomóc każdemu rolnikowi wybrać właściwą odmianę nasion pod uprawę oraz najlepsze praktyki rolnicze na jego ziemi, podnosząc tym samym wydajność i jakość z jednoczesnym obniżeniem zużycia środków chemicznych mających negatywny wpływ na środowisko. Większość dużych europejskich firm oferujących nasiona prowadzi działalność w oparciu o model dystrybucji wyłącznej. Oznacza to, że wielu rolników musi polegać na lokalnych dystrybutorach, przez co pozostają ograniczeni do odmian nasion dostępnych z niewielkiej liczby źródeł, co prowadzi do niewydajnej produkcji. „Internetowa platforma SeedOPT łączy wszystkich rolników, w tym mniejszych, lokalnych hodowców, z resztą globalnej wioski, dając im łatwy i natychmiastowy dostęp do pełnej informacji, której wcześniej nie mieli. Dzięki temu mogą oni porównać produkty i sprawdzić możliwości zakupu odmian nasion bezpośrednio ze źródła, co nie było wcześniej możliwe”, wyjaśnia Gruber. Wyższe plony i mniejszy wpływ na środowisko Pozyskana w drodze crowd-sourcingu informacja generowana przez użytkowników platformy SeedOPT dostarcza wielu istotnych informacji. „Ten zbiór danych jest niezwykle cenny z punktu widzenia całego przemysłu rolnego, trendów rynkowych, zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób roślin, prognoz wielkości plonów, rozkładu wzrostu, wykorzystania odmian nasion i wielu innych, w porównaniu do dostępnych dotychczas metod, które są ograniczone, niestandaryzowane i obsługiwane ręcznie”, podkreśla prezes i współzałożyciel firmy Seedwiz, dr Nissim Yonash. W dodatku algorytmy sztucznej inteligencji opracowane w ramach projektu SeedOPT przeanalizują zgromadzone dane, aby przewidzieć, które rośliny uprawne są najbardziej odpowiednie pod uprawę w nowych regionach. Jak twierdzi dr Yonash: „Wykorzystując ich materiał genetyczny, będziemy w stanie polecić firmom oferującym nasiona rozszerzenie działalności i wejście na nowe rynki”. SeedOPT to unikalna, standaryzowana, automatyczna i wszechstronna platforma całkowicie dostępna dla wszystkich rolników w oparciu o model gwarantujący korzyści wszystkim kluczowym stronom zainteresowanym na tym rynku. „Optymalizacja wzrostu roślin uprawnych poprzez internetową platformę przyczyni się do wzrostu podaży żywności i jej jakości w Europie oraz na całym świecie. Pomoże także łagodzić skutki zmian klimatycznych i zwiększyć odporność roślin na nieustannie ewoluujące zagrożenia w postaci szkodników i chorób”, dodaje na koniec dr Yonash.

Słowa kluczowe

SeedOPT, rolnicy, platforma internetowa, sztuczna inteligencja, nasiona

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania