Skip to main content
pdf-header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

Unijni naukowcy odkrywają nową komórkę odpornościową

Naukowcy, których prace finansowane są ze środków unijnych, odkryli nowy typ komórki odpornościowej odgrywającej rolę w pewnych przewlekłych chorobach zapalnych takich jak łuszczyca czy astma. Zespół ma nadzieję, że odkrycie przyczyni się ostatecznie do opracowania nowych lekó...

Naukowcy, których prace finansowane są ze środków unijnych, odkryli nowy typ komórki odpornościowej odgrywającej rolę w pewnych przewlekłych chorobach zapalnych takich jak łuszczyca czy astma. Zespół ma nadzieję, że odkrycie przyczyni się ostatecznie do opracowania nowych leków na te choroby. Badania, z których raport opublikowano w internetowym czasopiśmie Journal of Clinical Investigation (JCI), zostały w części dofinansowane przez UE w ramach projektu SENS-IT-IV (Nowatorskie strategie testowania w analizie in vitro alergenów), który uzyskał wsparcie na kwotę 11 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Naukowcy z Niemiec, Wlk. Brytanii i Włoch odkryli nowe komórki badając próbki skóry pobrane od osób cierpiących na łuszczycę, wyprysk atopowy i alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Nazwana Th22, nowo odkryta komórka jest typem komórki odpornościowej zwanej limfocytem T pomocniczym. Limfocyty T pomocnicze są białymi krwinkami aktywującymi inne komórki odpornościowe, kiedy organizm zostaje zaatakowany na przykład przez wirusa lub bakterię. Co więcej limfocyty T pomocnicze kontrolują zapalenia w organizmie, aby pomóc mu zwalczyć infekcję. Komórki Th22 wydają się brać udział w nadzorowaniu i koordynowaniu komórek odpornościowych, które wywołują zapalenie. Badania naukowców ujawniły, że komórki Th22 wytwarzają molekułę sygnalizującą zwaną interleukiną-22 (IL-22). Molekuła ostrzega tkanki zanim pojawi się zapalenie lub infekcja, dając im czas na przygotowanie się do zaatakowania inwazyjnego patogenu lub do ochrony przed zapaleniem. U zdrowych osób komórki Th22 pełnią zatem funkcję ochronną. Jednakże w przypadku osób z zapalnymi schorzeniami skóry komórki Th22 nie funkcjonują prawidłowo, powodując zbyt szybki wzrost komórek skóry, co doprowadza ostatecznie do bolesnej, łuszczącej się skóry. "Obserwujemy wzrost liczby stanów przewlekłych takich jak choroby skóry i dróg oddechowych z powodu zmian w trybie życia" - zauważa dr Carsten Schmidt-Weber z Państwowego Instytutu Serca i Płuc przy Imperial College London w Wlk. Brytanii. "Te choroby mogą mieć ogromny wpływ na życie ludzi, a pacjenci bywają zmuszeni do nieustannej walki, by utrzymać objawy w ryzach. Ogromnie cieszymy się z odkrycia tego nowego podzbioru limfocytów T pomocniczych, bowiem jesteśmy przekonani, że dzięki niemu będzie można wyznaczyć nowy cel w leczeniu przewlekłych chorób zapalnych w przyszłości." Naukowcy badają obecnie bardziej szczegółowo komórki Th22, aby wyjaśnić funkcję pełnioną przez nie w stanach zapalanych. Zespół chciałby także dowiedzieć się, w którym miejscu organizmu są one wytwarzane oraz czy jest jakiś sposób kontrolowania ich zanim zaczną sprawiać problemy. Celem projektu SENS-IT-IV jest ograniczenie doświadczeń na zwierzętach poprzez opracowanie alternatywnych sposobów testowania alergenów in vitro. W projekcie bierze udział 15 uczelni wyższych i instytutów badawczych oraz 9 przedsiębiorstw i kilka organizacji przemysłowych i innych. Zdaniem partnerów projektu: "pomyślny wynik projektu przyczyni się do zmniejszenia liczby zwierząt potrzebnych do testów bezpieczeństwa, jak również do stworzenia precyzyjniejszych narzędzi do projektowania produktów. W ten sposób projekt przyniesie wymierne korzyści wszystkim europejskim obywatelom i zwiększy konkurencyjność przemysłu europejskiego."

Kraje

Niemcy, Włochy, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły