Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy unijni dokonali przełomu w badaniach nad starzeniem się

Fizyczny proces starzenia się jest jedną z największych zagadek życia, a teraz zespół naukowców finansowany częściowo ze środków unijnych po raz pierwszy rzuca światło na tę zagadkę, dzięki identyfikacji wariantów genetycznych powiązanych z biologicznym starzeniem się ludzi. P...

Fizyczny proces starzenia się jest jedną z największych zagadek życia, a teraz zespół naukowców finansowany częściowo ze środków unijnych po raz pierwszy rzuca światło na tę zagadkę, dzięki identyfikacji wariantów genetycznych powiązanych z biologicznym starzeniem się ludzi. Przełomowe wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Nature Genetics, mogą mieć ogromne znaczenie dla zrozumienia chorób związanych z wiekiem. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Leicester i King's College London w Wlk. Brytanii oraz z Uniwersytetu w Groningen w Holandii przeanalizował ponad 500.000 zmian genetycznych w całym genomie człowieka, aby wyizolować warianty występujące w pobliżu genu zwanego TERC (RNA telomerazy). Źródłem unijnego wsparcia były projekt GENECURE (Stosowane strategie genomiczne w leczeniu i profilaktyce śmierci sercowo-naczyniowej w mocznicy i końcowym etapie choroby nerek), który uzyskał 2,25 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR) oraz projekt ENGAGE (Europejska sieć na rzecz epidemiologii genetycznej i genomicznej), któremu przyznano dofinansowanie w kwocie 12 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Profesor Nilesh Samani z Wydziału Badań Sercowo-Naczyniowych Uniwersytetu w Leicester, który był współkierownikiem projektu, powiedział: "Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że zagrożenia chorobami związanymi z wiekiem, w tym chorobą serca i niektórymi typami nowotworów, są ściślej powiązane z wiekiem biologicznym aniżeli chronologicznym". "Badaliśmy struktury zwane telomerami, które są częściami chromosomów. Każdy rodzi się z telomerami o określonej długości, które ulegają skróceniu w wielu komórkach w toku ich dzielenia się i starzenia. Długość telomeru jest zatem uznawana za marker biologicznego starzenia się." "W ramach tych badań odkryliśmy, że te osoby, które są nosicielami konkretnego wariantu genetycznego miały krótsze telomery, tj. wyglądały na starsze biologicznie. Zważywszy na skojarzenie krótszych telomerów z chorobami związanymi z wiekiem, odkrycia prowadzą do pytania, czy osoby będące nosicielami wariantu są zagrożone wyższym ryzykiem zapadnięcia na tego typu choroby." Profesor Tim Spector z King's College London, współautor raportu z badań, stwierdza: "Zidentyfikowane warianty leżą w pobliżu genu zwanego TERC, o którym już wiadomo, że odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu długości telomeru. Wyniki naszych badań sugerują, że niektóre osoby są genetycznie zaprogramowane do starzenia się szybciej. Skutek był dosyć znaczący u osób będących nosicielami wariantu, bowiem odpowiadał trzem do czterech lat biologicznego starzenia się mierzonego utratą długości telomeru." "Osoby podatne genetycznie mogą starzeć się nawet szybciej w przypadku bycia narażonym na oddziaływanie środowisk "złych" dla telomerów takich jak palenie tytoniu, otyłość czy brak ruchu, stając się kilka lat starszym biologicznie bądź zapadając na większą liczbę chorób związanych z wiekiem."

Kraje

Niderlandy, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły