Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowy odległy sąsiad Ziemi

W odległości 1.500 lat świetlnych od Ziemi odkryto planetę wielkości Jowisza. Planeta Corot-9b, której nazwa pochodzi od teleskopu obsługiwanego przez ośrodek badań kosmicznych Centre National d'Études Spatiales (CNES) we Francji, orbituje wokół gwiazdy w gwiazdozbiorze Węża, ...

W odległości 1.500 lat świetlnych od Ziemi odkryto planetę wielkości Jowisza. Planeta Corot-9b, której nazwa pochodzi od teleskopu obsługiwanego przez ośrodek badań kosmicznych Centre National d'Études Spatiales (CNES) we Francji, orbituje wokół gwiazdy w gwiazdozbiorze Węża, Serpens Cauda. Szczegóły odkrycia opublikował magazyn Nature. Międzynarodowy zespół 60 astronomów pod kierownictwem europejskim zidentyfikował planetę po 145 dniach obserwacji prowadzonych latem 2008 r. przy użyciu kosmicznego teleskopu satelitarnego COROT (ang. Convection, rotation and planetary transits). Teleskop ten powstał dzięki wsparciu czterech państw członkowskich UE, Brazylii oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Dalsze obserwacje prowadzone z Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) w Chile przy użyciu poszukiwacza planet HARPS (ang. High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher), zainstalowanego na 3,6-metrowym teleskopie, pozwoliły astronomom potwierdzić, że Corot-9b w rzeczywistości jest egzoplanetą (inaczej planetą ekstrasolarną, czyli znajdującą się w pozasłonecznym układzie planetarnym) o masie zbliżonej do masy Jowisza. Zdaniem dr Claire Moutou z Laboratoire d'Astrophysique de Marseille we Francji jest wielce prawdopodobne, że w tej dziedzinie badań Corot-9b stanie się czymś w rodzaju kamienia z Rosetty. “Jest to normalna, umiarkowana egzoplaneta, podobna do dziesiątków innych znanych nam planet, jednak Corot-9b jest pierwszą, której właściwości możemy zbadać z dużą dokładnością” - wyjaśnia badaczka. Planeta Corot-9b, której atmosfera składa się głównie z wodoru i helu, może zawierać do 20 mas Ziemi cięższej materii, takiej jak woda czy skały. Zdaniem astronomów Corot-9b jest pierwszą egzoplanetą wykazującą podobieństwo do planet w naszym Układzie Słonecznym, szczególnie do Jowisza i Saturna. “Nasze analizy dostarczyły więcej informacji na temat planety Corot-9b niż na temat jakiejkolwiek innej planety pozasłonecznej tego samego typu” - dodaje dr Didier Queloz z Uniwersytetu w Genewie, Szwajcaria. “To odkrycie może prowadzić do powstania nowej dziedziny badań, umożliwiającej poznanie atmosfer planet o temperaturze umiarkowanej i niskiej, a w szczególności może stworzyć nową perspektywę w zakresie pojmowania chemii niskich temperatur.” Nowo odkryta planeta pozasłoneczna jest pierwszą planetą tranzytującą z niemal kolistą orbitą, której pokonanie wymaga więcej czasu. Corot-9b obiega swoją gwiazdę w ciągu 95 dni - nieco dłużej niż okrążenie Słońca przez Merkurego. Tranzyt ma miejsce, kiedy ciało niebieskie przechodzi przed gwiazdą macierzystą, powodując coś w rodzaju zaćmienia. Rezultatem tego zjawiska jest osłabienie światła gwiazdy, co umożliwia ekspertom obliczenie masy planety, jej średnicy, gęstości oraz temperatury. W sumie w ostatnich latach dzięki metodzie tranzytowej potwierdzono istnienie 70 egzoplanet. Zdaniem ekspertów, skoro Corot-9b obiega gwiazdę zimniejszą od Słońca, jej temperatura musi wahać się pomiędzy -23 a 157°C. “Jeszcze 25 lat temu nie była znana żadna planeta pozasłoneczna, a dzisiaj znamy ich już ponad 400” - wyjaśnia dr Avi Shporer z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara w Stanach Zjednoczonych. “Niewątpliwie w przyszłości czeka nas wiele jeszcze bardziej ekscytujących odkryć.”

Kraje

Francja

Powiązane artykuły