Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

ERBN świętuje 1.000 pomysłów na pionierskie badania

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) świętuje największy od swojego utworzenia w 2007 r. punkt zwrotny. Tysiącu naukowców udało się pozyskać zasadnicze wsparcie finansowe na prowadzenie innowacyjnych, "raczkujących" badań. Dnia 24 czerwca ERBN dokonała w czasie specjalne...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) świętuje największy od swojego utworzenia w 2007 r. punkt zwrotny. Tysiącu naukowców udało się pozyskać zasadnicze wsparcie finansowe na prowadzenie innowacyjnych, "raczkujących" badań. Dnia 24 czerwca ERBN dokonała w czasie specjalnego wydarzenia w Monachium, Niemcy, symbolicznego przekazania 1.000 grantu profesor Erice von Mutius z Ludwig-Maximilians- Universität München w Niemczech. Pośród urzędników i czołowych naukowców, którzy wzięli udział w ceremonii, znalazły się Unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki Máire Geoghegan-Quinn oraz Przewodnicząca ERBN profesor Helga Nowotny. Stawiając sobie za cel znalezienie nowych sposobów na walkę z astmą i alergiami, profesor von Mutius wnosi znaczący wkład w sukces misji ERBN: propagowanie wybitności naukowej poprzez zachęcanie najlepszych, europejskich naukowców, inżynierów i uczonych do podejmowania ryzyka w badaniach naukowych i wspieranie ich w tym zakresie. Jej projekt HERA (Interakcje gospodarz-środowisko w ochronie przed astmą i alergiami) otrzymał 2,16 mln EUR w ramach grantu ERBN dla doświadczonych naukowców. "Profesor von Mutius jest fantastycznym wzorem dla młodych kobiet i mam nadzieję, że wiele pójdzie w jej ślady, poświęcając swoją pracę i talent nauce" - powiedziała Komisarz Geoghegan-Quinn. "Cieszę się, że mogę świętować jej sukces oraz sukces Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, która przebyła bardzo długą drogę w bardzo krótkim czasie, przynosząc doskonałe wyniki nauce i Europie. Inwestowanie w najwybitniejsze talenty w pionierskich badaniach ma decydujące znaczenie - teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - jeżeli mamy zwiększać innowacyjność i konkurencyjność Europy w stosunku do reszty świata." Odnosząc się do ścieżki, jaką podąża ERBN oraz dotychczasowych sukcesów, profesor Nowotny powiedziała: "To niezwykle miłe, że możemy dzisiaj świętować nowy, symboliczny krok w życiu ERBN. Zdobycie dotychczas 1.000 wybitnych naukowców w Europie, którzy mają się świetnie i z entuzjazmem rozwijają swoje innowacyjne pomysły w pionierskich obszarach wiedzy jest ogromnym osiągnięciem, z którego Europa może być dumna." Profesor Nowotny zauważyła również, że ERBN walnie przyczynia się do inicjowania zmiany. "Przynosi korzyści europejskiemu systemowi badań naukowych poprzez ustanawianie najwyższych standardów wybitności naukowej na uczelniach wyższych i w instytucjach badawczych, które z kolei przyciągną przemysł chętny do czerpania pożytków ze znakomitych ludzi i nowych pomysłów" - podkreśla. Herbert Reul, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przy Parlamencie Europejskim powiedział, że unijne państwa członkowskie, zwłaszcza te niezbyt aktywne w sektorze badań naukowych "powinny być zachęcane do inwestowania większej części swojego produktu krajowego brutto w badania naukowe". Programy ERBN odgrywają kluczową rolę w promowaniu wybitności również na szczeblu krajowym - stwierdził. "ERBN zrewolucjonizowała finansowanie badań naukowych w zaledwie kilka lat. Obecnie jest z pewnością jednym z najważniejszych elementów Europejskiej Przestrzeni Badawczej" - mówi niemiecka Federalna Minister Edukacji i Badań Naukowych, profesor Annette Schavan, która wzięła udział w wydarzeniu. "Dzięki ERBN uruchomiliśmy europejskie, a być może nawet światowe współzawodnictwo, które przyciąga najwybitniejszych naukowców i uczonych z najlepszymi pomysłami." Dofinansowanie od ERBN mogą otrzymać początkujący i doświadczeni naukowcy zarówno z Europy, jak i spoza jej granic. Każdego roku ogłaszane są dwa zaproszenia do składania wniosków. ERBN, która dysponuje budżetem rzędu 7,5 mld EUR, jest znaczącym elementem Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Każdy krok poczyniony przez ERBN jest olbrzymim skokiem w europejskich badaniach naukowych i innowacji.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły