European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

DustCart - automatyczna śmieciarka

Od 2006 r. zespół naukowców, których prace są finansowane ze środków unijnych, pracuje nad projektem robota odbierającego śmieci z domu "na żądanie" bez potrzeby choćby kiwnięcia palcem. No, być może jednym palcem, aby wykonać pierwszy telefon. Prototyp robota wykonany w ramac...

Od 2006 r. zespół naukowców, których prace są finansowane ze środków unijnych, pracuje nad projektem robota odbierającego śmieci z domu "na żądanie" bez potrzeby choćby kiwnięcia palcem. No, być może jednym palcem, aby wykonać pierwszy telefon. Prototyp robota wykonany w ramach projektu, nazwany DustCart, obsługuje od kilku miesięcy około 100 gospodarstw domowych w miejscowości Peccioli we Włoszech. Po etapach pilotażowych i demonstracyjnych zespół DUSTBOT (Zsieciowane i współpracujące roboty na rzecz higieny w miastach) oczekuje, że 100.000 robotów DustCart będzie eksploatowanych w Europie już w niezbyt odległej przyszłości. Projekt został dofinansowany na kwotę 1,9 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. Robot DustCart, wielkości mniej więcej człowieka, jest wystarczająco zręczny, aby pokonywać ulice i małe alejki, wyczuwać przeszkody na swojej drodze (unika kolizji z pieszymi zmieniając swoją trasę) i znajduje drogę do drzwi domu, aby odebrać odpady. W znakomitej części robot DustCart wykonuje swoje zadania automatycznie, ale operatorzy w centrum kontroli, do których docierają obrazy z kamer umieszczonych na robocie mogą interweniować w razie nagłego wypadku lub problemów technicznych, których robot DustCart nie może rozwiązać. Ekspertom z dziewięciu unijnych instytutów, którzy stworzyli zespół DUSTBOT, udało się zaprojektować, opracować i przetestować system, który pomoże podnieść poziom czystości środowisk miejskich w Europie oraz jakości życia obywateli europejskich, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych. Robot jest częścią finansowanej ze środków unijnych nowej generacji ultranowoczesnych maszyn, które mają wykonywać codzienne prace, które niektórym osobom mogą sprawiać trudności. Koordynator projektu, profesor Paolo Dario ze Scuola Superiore Sant'Anna (SSSA) we Włoszech, stwierdził: "Zastosowaliśmy najlepsze i najbardziej zaawansowane komponenty automatyki do budowy robota DustCart, który rozwiązuje realny problem służb komunalnych obecny w całej Europie." Niedawno zespół przeprowadził dziewięć pokazów w wielu krajach europejskich oraz w Japonii i Korei Południowej. Profesor Dario wyjaśnił, że w ciągu minionych czterech lat zespół zebrał wiele informacji na temat wydajności i bezpieczeństwa systemu. Dodał, że sprawdzian "w terenie" w Peccioli stanowi doskonałą okazję do oceny jednego z najważniejszych elementów projektu, tj. zadowolenia klienta. "Zainteresowanie wyraziło kilka miast, niemniej inwestorzy muszą wiedzieć, czy istnieje realny rynek dla systemu i czy nowe podejście zyska przychylność mieszkańców." Mimo iż projekt formalnie zakończył się w grudniu 2009 r., SSSA i dwóch innych partnerów projektu poświęciło czas i zasoby na dalsze prace rozwojowe z myślą o bardziej komercyjnym zastosowaniu w niedalekiej przyszłości. "Podjęliśmy rozmowy z wieloma potencjalnymi inwestorami i możemy zebrać kilka milionów euro na tę inwestycję, ale najpierw potrzebna jest szersza ocena. Jeżeli ta próba się powiedzie, to niezwłocznie przystąpimy do gromadzenia funduszy z nadzieją na rozpoczęcie pierwszego etapu prac nad komercyjnym systemem pod koniec 2010 r." - dodaje profesor Dario. Zdaniem profesora Dario koszty eksploatacji robotów DustCart są mnie więcej takie same, co koszty obecnego, obwoźnego systemu odbioru śmieci i odpadów do recyklingu. Zespół jest również przekonany, że idea systemu polegająca na odbiorze śmieci na żądanie jest atrakcyjna tak pod względem finansowym, jak i środowiskowym.

Powiązane artykuły