European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Ogłoszono 51 nowych zaproszeń do składania wniosków w ramach 7PR

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej ogłosiła szereg zaproszeń do składania wniosków w programach "Współpraca", "Możliwości", "Ludzie" oraz "Pomysły" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Zaproszenia obejmą szeroki zakres tematów i zagadnień, w tym: ...

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej ogłosiła szereg zaproszeń do składania wniosków w programach "Współpraca", "Możliwości", "Ludzie" oraz "Pomysły" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Zaproszenia obejmą szeroki zakres tematów i zagadnień, w tym: - zdrowie; - żywność, rolnictwo i rybołówstwo; - Internet przyszłości; - ocean jutra; - ERA-Net; - technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK); - zagadnienia związane z motoryzacją, w tym TIK, technologie ekologiczne i technologie przechowywania energii; - wspólne inicjatywy z krajami trzecimi, takimi jak Rosja czy Japonia; - zacieśnianie współpracy z sąsiadami Europy i wspólne centra naukowo-technologiczne w krajach trzecich; - nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; - budynki i efektywność energetyczna; - energia; - kosmos; - system satelitarny GALILEO; - innowacje ekologiczne; - międzynarodowa wymiana pracowników, sieci szkolenia wstępnego Marie Curie, ścieżki rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami naukowymi; - granty dla początkujących, niezależnych naukowców; - wspólne inicjatywy technologiczne (WIT); - badania nad bezpieczeństwem; - budowanie regionalnego potencjału badawczego; - badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw; - nauka i społeczeństwo; - transport; - nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; - przyszłe i powstające technologie. Budżety zaproszeń są różne, podobnie jak warunki kwalifikacji i terminy.Więcej informacji na temat zaproszeń można znaleźć na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ Więcej informacji na temat zaproszenia: Dz.U. Nr C 196 z dnia 20 lipca 2010 r.