European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Pluginy do ograniczania marnotrawstwa energii

Dwa procent globalnych emisji dwutlenku węgla (CO2) przypisuje się sektorowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Ta wartość odpowiada 1 miliardowi kilowatów energii elektrycznej, która jest potrzebna do zasilania 3 miliardów komputerów osobistych i urządzeń mob...

Dwa procent globalnych emisji dwutlenku węgla (CO2) przypisuje się sektorowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Ta wartość odpowiada 1 miliardowi kilowatów energii elektrycznej, która jest potrzebna do zasilania 3 miliardów komputerów osobistych i urządzeń mobilnych oraz ponad 500 milionów hostów! Zespół, którego prace są finansowane ze środków unijnych w ramach projektu FIT4Green (Federacyjna informatyka na rzecz zrównoważonego oddziaływania na środowisko) postawił sobie ambitny cel uporania się z tym nadmiernym zużyciem. Projekt został dofinansowany na kwotę 3,18 mln EUR z tematu "TIK" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Wideokonferencje, handel internetowy i mnóstwo innych technologii stworzonych przez sektor TIK przyczyniły się do obniżenia zużycia przez nas energii po prostu przez wyeliminowanie konieczności podróżowania. Niemniej zważywszy na zatrważający poziom globalnych emisji CO2 sektora TIK, który obecnie dorównuje lotnictwu (1,75% emisji dwutlenku węgla jest następstwem korzystania z produktów i usług TIK a 0,25% wiąże się z ich produkcją), branża ta musi znaleźć radykalne sposoby obniżenia swojego rachunku za energię. Przeprowadzona niedawno przez AMAZON ocena wydatków centrów danych pokazała, że koszty serwerów giganta handlu internetowego stanowią 53%, podczas gdy koszty związane z energią odpowiadają 42%. Obniżenie ilości zużywanej energii o zaledwie ułamkową część spowodowałoby znaczne zmniejszenie zarówno śladu węglowego przedsiębiorstwa, jak i jego obciążeń finansowych. Zespół FIT4Green ma nadzieję znaleźć rozwiązanie problemu zużycia energii poprzez stworzenie energo-świadomej warstwy pluginów. Urządzenie wykorzystywane w automatycznych strukturach centrum danych, będzie minimalizować ogólne zużycie energii. Koncepcja rozważana przez zespół polega na umieszczeniu pluginów na najwyższym poziomie obecnych narzędzi do zarządzania centrum danych, aby organizowały one przydzielanie zasobów TIK i wyłączały nieużywany sprzęt. Co ważne będzie się to odbywać bez uszczerbku dla wymogów zgodności ustalonych w ramach umów SLA (Service Level Agreement) i jakości obsługi. Naukowcy tak zaangażowali się w swoją koncepcję, że wyznaczyli sobie cel obniżenia zużycia energii o co najmniej 20% dla serwerów bezpośrednich i urządzeń sieciowych oraz do dalszych 30% oszczędności w wyniku obniżonego zapotrzebowania na chłodzenie. W ciągu najbliższych dwóch i pół roku zespół FIT4Green zbada szereg opcji wdrożeniowych dla wszystkich rozwiązań informatycznych, począwszy od samych urządzeń po całe centra danych obsługujące aplikacje i usługi. Członkowie zespołu przeprowadzą również programy pilotażowe w celu walidacji modeli z wykorzystaniem reprezentatywnych typologii centrów danych: portale o strukturze usługa-przedsiębiorstwo, siatki superkomputerów oraz przetwarzanie w chmurze. Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia kilku celów w walce ze zmianami klimatu oraz w zwiększaniu bezpieczeństwa dostaw energii. Obejmują one 20% obniżenie emisji CO2, 20% zwiększenie wydajności energetycznej i 20% udział energii z odnawialnych źródeł do 2020 r. Jest przekonana, że innowacje wypracowywane przez sektor TIK mają potencjał, by zapewnić państwom członkowskim jedne z najbardziej opłacalnych sposobów osiągnięcia tych celów. Prace zespołu FIT4Green są koordynowane przez GFI Informática (Hiszpania), a Centrum Innowacji HP Italy (Włochy) jest liderem technologicznym. Wśród pozostałych partnerów znajdują się: Fińskie Centrum Badań Technicznych VTT (Finlandia), Uniwersytet w Passau (Niemcy), Centrum Superkomputerowe Jülich (Niemcy), Uniwersytet w Mannheim (Niemcy), Create-Net (Włochy), Eni S.p.A. (Włochy), Almende (Holandia) oraz Imperial College w Londynie (Wlk. Brytania). Pierwsze zestawienia wyników uzyskane w ramach projektu FIT4Green będą dostępne w marcu 2011 r. Projekt zakończy się w czerwcu 2012 r.

Powiązane artykuły