Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

"Eksploracja genomu" bakterii wydobywa na światło dzienne nowy antybiotyk

Naukowcy w Holandii i Wlk. Brytanii odkryli nowy antybiotyk za pomocą nowego narzędzia do "przeszukiwania" genomów bakterii. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Microbiology, mogą stanowić potężny impuls walce z opornością wielolekową w różnych chorobach. W badaniach por raz ...

Naukowcy w Holandii i Wlk. Brytanii odkryli nowy antybiotyk za pomocą nowego narzędzia do "przeszukiwania" genomów bakterii. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Microbiology, mogą stanowić potężny impuls walce z opornością wielolekową w różnych chorobach. W badaniach por raz pierwszy wykorzystano nową technikę eksploracji genomu powszechnie występującej bakterii Streptomyces. Odkrycia stanowią dorobek projektu ACTINOGEN (Integracja aplikacji opartych na genomice w celu wykorzystania promieniowców jako źródła nowych antybiotyków), który został dofinansowany na kwotę około 9,4 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR), aby przyspieszyć proces odkrywania leków poprzez opracowanie nowych podejść do wykorzystania pomijanych jak dotąd źródeł nowych antybiotyków. Bakterie Streptomyces to rodzaj Actinobacteria występujący w glebie i kompoście, który wykorzystuje się do produkcji większości antybiotyków pochodzenia naturalnego, dostępnych obecnie na rynku. W 2002 r. przeprowadzone sekwencjonowanie genomu gatunku Streptomyces coelicolor ujawniło 12 "sierocych" klastrów genów o nieznanej funkcji, które nie są jeszcze wykorzystywane w produkcji antybiotyków. Od tamtej pory geny te są przedmiotem intensywnych badań naukowych. W ramach nowych badań naukowcy z Uniwersytetu w Groningen, Holandia, i z Centrum im. Johna Innesa, Wlk. Brytania, poszukiwali produktów sierocego klastra genów zwanego cpk za pomocą "eksploracji genomu". Zespół usunął część klastra zwaną scbR2, aby inaktywować cały klaster cpk. Dzięki temu był również w stanie ocenić, w jaki sposób scbR2 oddziałuje na metabolizm S. coelicolor. Manipulując genem regulatorowym naukowcom udało się aktywować "cichy" klaster genów. Doświadczenie umożliwiło odkrycie nowego metabolitu (zabarwionego na żółto yCPK) oraz nową substancję antybiotyczną, zwaną abCPK. Nowy związek antybakteryjny wykazuje skuteczne oddziaływanie przeciw kilku szczepom bakterii, w tym Escherichia coli. "Strategia jest potężnym i innowacyjnym sposobem poszukiwania nowych zdolności bakterii do produkcji antybiotyków" - mówi dr Eriko Takano Uniwersytetu w Groningen. "Zważywszy, że infekcje bakteryjne wcześniej uznawane za łagodne i łatwo wyleczalne nagle stają się śmiertelne i całkowicie areaktywne na wszystkie istniejące leki, odpowiednio szybkie odkrywanie nowych antybiotyków nabiera kluczowego znaczenia." Nowe odkrycia mogą posłużyć otworzyć ważną drogę do odkrycia nowych antybiotyków czy innych użytecznych związków, które pozostają obecnie "ukryte" w genomach organizmów wytwarzających metabolity wtórne, takich jak grzyby strzępkowe. "Istnieje kilka tysięcy innych, nieopisanych grup genów, które zostały niedawno odkryte w sekwencjach genomów drobnoustrojów" - wyjaśnia dr Takano. "To otwiera bogatą skarbnicę potencjalnych nowych leków do zastosowań klinicznych." ACTINOGEN, paneuropejskie konsorcjum, łączy kompetencje naukowe z wielu dyscyplin, aby pogłębić wiedzę na temat biosyntezy antybiotyków, a przez to pomóc w zwalczaniu wielolekowo opornych patogenów.

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły