European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Przetarg na integrację danych z dziedziny środowiska, różnorodności biologicznej i użytkowania gruntów

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na integrację danych z dziedziny środowiska, różnorodności biologicznej i użytkowania gruntów Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniego wykorzystania istniejących danych w zakresie pokrycia terenu i użytkowania gruntów, aby poznać s...

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na integrację danych z dziedziny środowiska, różnorodności biologicznej i użytkowania gruntów Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniego wykorzystania istniejących danych w zakresie pokrycia terenu i użytkowania gruntów, aby poznać skutki polityki dotyczącej środowiska i bioróżnorodności oraz dostarczenie nowych danych (przestrzennych i tematycznych) do dalszego badania rozmieszczenia gruntów i trendów jakościowych w Europie. Obecne oceny stanu bioróżnorodności w Europie odzwierciedlają jedynie ograniczoną wartość polityki z powodu luk, niedostępności, niespójności lub nieprawidłowego wykorzystania istniejących danych. Planowane prace będą podzielone na kilka części, w tym podsumowanie i studium przypadku. Każda część przyczyni się do osiągnięcia następujących celów: - zbadanie możliwości, w jaki sposób połączyć istniejące zbiory danych; - zbudowanie przetworzonej bazy danych na potrzeby różnorodności biologicznej; - wykonanie pracy kontrolnej, polegającej na przygotowaniu unijnej analizy ze wskaźnikami w zakresie wybranych parametrów różnorodności biologicznej; - zapewnienie dostępności metadanych do wykorzystania w przyszłości; - wniesienie wkładu w przyszłą strategię przechowywania danych i ich obsługi w instytucjach europejskich. Obok najczęściej wykorzystywanych zestawów danych unijnych, powinny zostać przetworzone i wykorzystane dalsze istniejące dane. Jednym z cennych źródeł danych jest Lucas (zestawy danych o pokryciu terenu/użytkowaniu gruntów zebrane i zarządzane przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej). Wymagają one, jako dane punktowe, dalszego przetwarzania, aby powiązać je z innymi informacjami na temat środowiska w Europie. Jednakże ewentualne informacje zebrane w różnym stopniu przez bazę LUCAS, czy to za pośrednictwem georeferencyjnych danych punktowych czy w oparciu o statystyki uzyskane z danych pierwotnych Lucas, takich jak dane na temat różnorodności krajobrazowej, były bardzo rzadko wykorzystywane (z powodu ich formatu, dostępności lub braku zrozumienia ich użyteczności). Dlatego centralnym zadaniem prac będzie sprawdzenie użyteczności danych z bazy Lucas i dostosowanie ich do potrzeb w zakresie różnorodności biologicznej. Podczas gdy ich wartość dodana jako danych niezależnych (punktowych lub statystycznych) na temat różnorodności biologicznej jest ograniczona, mogą one zostać powiązane w sensowny sposób w celu poszerzenia innych danych/prób modelowania.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Dyrekcja Generalna ds. Środowiska ENV.SRD.2 - Finance do kontaktów: Zespół ds. zamówień BU-5 00/122 1049 Bruksela Belgia E-mail: env-tenders@ec.europa.eu Więcej informacji na temat zaproszenia: Dz.U. nr S152 z dnia 7 sierpnia 2010 r.