Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

Kolejny etap prac nad paneuropejską infrastrukturą gridową

Działania mające na celu stworzenie zrównoważonej europejskiej infrastruktury gridowej nabrały impetu dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi EGI.INSPIRE ("Zrównoważona, zintegrowana z inicjatywą EGI paneuropejska infrastruktura gridowa na rzecz badań europejskich"). Pro...

Działania mające na celu stworzenie zrównoważonej europejskiej infrastruktury gridowej nabrały impetu dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi EGI.INSPIRE ("Zrównoważona, zintegrowana z inicjatywą EGI paneuropejska infrastruktura gridowa na rzecz badań europejskich"). Projekt ten otrzymał wsparcie w wysokości 25 mln euro w ramach programu "Infrastruktury Badawcze" stanowiącego część unijnego Siódmego Programu Ramowego (7PR). Utworzona e-infrastruktura zostanie udostępniona wszystkich europejskim naukowcom oraz ich międzynarodowym współpracownikom. Dzięki prowadzonemu pod kierownictwem holenderskiej fundacji Europejskiej Infrastruktury Gridowej (European Grid Infrastructure, EGI) projektowi EGI.INSPIRE wspierane są działania zapoczątkowane w ramach projektu EGEE-III ("Wykorzystanie gridów w e-nauce"). Trwający dwa lata i zakończony w kwietniu 2010 roku projekt EGEE-III miał na celu zapewnienie wyższych standardów oraz promowanie zastosowań komercyjnych. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości 32 mln euro w ramach 7PR. Partnerami projektu EGI-INSPIRE byli badacze, projektanci, dostawcy zasobów, decydenci i użytkownicy końcowi. Niedawno z inicjatywy EGI zorganizowano dla nich w Amsterdamie forum techniczne mające na celu zbadanie najlepszych sposobów wdrażania zrównoważonej infrastruktury gridowej w Europie. Projekt EGI-INSPIRE został oficjalnie rozpoczęty w maju bieżącego roku. Ma on zgromadzić ugruntowaną wiedzę know-how pozyskaną przez krajowe inicjatywy gridowe oraz europejskie i międzynarodowe organizacje badawcze. Towarzysząca projektowi inicjatywa EGI obejmuje ponad 300 lokalizacji w 50 krajach, a w jej ramach oferuje się około 24 000 rdzeni procesorowych oraz ponad 100 petabajtów przestrzeni magazynowania danych na nośnikach taśmowych i dyskach. Infrastruktura jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do 2014 roku liczące 49 członków konsorcjum sfinansuje dalsze działania na szczeblu krajowym kwotą około 300 mln euro. Te najnowsze inwestycje przyczynią się do dużego wzrostu w dziedzinie europejskiej sieci przetwarzania gridowego, umożliwiając wsparcie prowadzonych w Europie badań, między innymi w dziedzinie fizyki wielkich energii, ekologii oraz modelowania klimatu. "Ustanowienie inicjatywy EGI to nowy etap w dziedzinie ogólnoeuropejskiej e-infrastruktury, umożliwiający prowadzenie analizy danych na szeroką skalę międzynarodową, zgodnie z zapotrzebowaniem europejskich badaczy" - wyjaśnił Steven Newhouse, dyrektor projektu EGI-INSPIRE. Działania podjęte w ramach tego projektu są zgodne z celami Komisji Europejskiej, ukierunkowanymi na usunięcie barier powstrzymujących swobodny przepływ wiedzy w Europie. Zgodnie z Traktatem z Lizbony dążenie to jest określane mianem "piątej swobody" wszystkich krajów członkowskich UE, po swobodnym przepływie towarów, kapitału, usług i osób. Forum techniczne inicjatywy EGI stanowiło pierwsze spotkanie, w ramach którego zgromadzono wszystkich partnerów projektu EGI-INSPIRE pochodzących z Europy i Azji, w tym z Albanii, Armenii, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Irlandii, Japonii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Tajwanu, Turcji, Węgier i Włoch. Kierownik rady inicjatywy EGI, Per Öster, powiedział: "Jestem naprawdę zadowolony z zaangażowania wszystkich organizacji i krajów członkowskich w inicjatywę EGI i projekt EGI-INSPIRE. Świadczy ono o ich silnym przekonaniu co do słuszności zadań mających na celu zapewnienie wszystkim europejskim badaczom dostępu do zasobów e-infrastruktury, która zaspokaja ich potrzeby".

Kraje

Albania, Armenia, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Grecja, Finlandia, Francja, Gruzja, Węgry, Irlandia, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Rosja, Szwecja, Słowacja, Tajlandia, Turcja, Tajwan

Powiązane artykuły