Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przenosząc informatykę sieciową pod strzechy

Informatyka sieciowa zmieniła sposób, w jaki ludzie uzyskują dostęp do informacji i korzystają z nich. Teraz zespół europejskich naukowców podnosi poprzeczkę, opracowując pośrednią warstwę oprogramowania, która łączy różne komponenty programów bądź aplikacji komputerowych. Nau...

Informatyka sieciowa zmieniła sposób, w jaki ludzie uzyskują dostęp do informacji i korzystają z nich. Teraz zespół europejskich naukowców podnosi poprzeczkę, opracowując pośrednią warstwę oprogramowania, która łączy różne komponenty programów bądź aplikacji komputerowych. Naukowcy biorący udział w projekcie KNOWARC (Sieciowa technologia dzielenia się wiedzą specjalistyczną oparta na usługach ARC i otwartych standardach), który otrzymał prawie 3 mln EUR z budżetu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR), zajęli się stworzeniem lepszej i potężniejszej supernowoczesnej technologii. Zaawansowana pośrednia warstwa oprogramowania umożliwia komputerom, bez względu na to z jakim systemem operacyjnym pracują, dostęp do rozproszonej sieci komputerowej w prosty, tani i skuteczny sposób. Dzięki temu nowemu osiągnięciu użytkownicy spoza środowiska akademickiego uzyskają dostęp do technologii dzielenia się zasobami. "Informatyka sieciowa, która pozwala użytkownikom zyskać dostęp do zasobów sieciowych pochodzących z wielu różnych urządzeń rozsianych po całym świecie, wyświadczyła nauce wielką przysługę" - mówi profesor Farid Ould-Saada z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Oslo, Norwegia, koordynator projektu KNOWARC. "Niemniej spora część świata biznesu, jak również ogółu społeczeństwa, miała niewielkie możliwości korzystania z niej z powodu złożoności procesu instalacji i konfiguracji oprogramowania sieciowego, problemów z dostępem do sieci, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na korzystanie z zasobów itd." Profesor Ould-Saada podkreślił, że uzyskiwanie dostępu do sieci powinno odbywać się bez żadnych problemów. "Uzyskanie dostępu do takiej sieci powinno być równie proste jak zainstalowanie nowej przeglądarki, aby uzyskać dostęp do Internetu - stwierdza dodając, że - tylko w ten sposób zapewnić można przetrwanie i ekspresję sieci." Aby osiągnąć swój cel, partnerzy projektu KNOWARC udoskonalili pośrednią warstwę oprogramowania zwaną "zaawansowanym łącznikiem zasobów" (ARC), jaka jest obecnie dostępna dla użytkowników. Warstwa pośrednia ARC umożliwia współpracę pomiędzy różnymi systemami obliczeniowymi, architekturami i platformami. Jak twierdzą naukowcy, warstwa ARC stanie się standardowym modelem instalacji popularnych wersji Debian i Fedora open-sourcowego systemu Linux. Projekt i stworzenie ARC, tj. pośredniej warstwy oprogramowania do "wolnej sieci", możliwe były dzięki przedsięwzięciu badawczo-rozwojowemu (B+R) zajmującemu się informatyką sieciową, NORDUGRID. Partnerzy projektu EGI_DS (Badanie projektu europejskiej inicjatywy sieciowej (E), który uzyskał 2,5 mln EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR), wybrali to oprogramowanie, aby włączyć je do zrównoważonej europejskiej infrastruktury super-sieci. "Dostarczenie ARC poprzez dystrybucję Linuxa było jednym z celów projektu, ale chcieliśmy także zadbać o wdrożenie w komercyjnych systemach operacyjnych takich jak MS Windows i Mac OS" - mówi profesor Ould-Saada. "To zawsze stanowiło wyzwanie, ponieważ w informatyce naukowej bazującej na danych, wybór pada na Linuxa, a teraz osiągnęliśmy pełną niezależność od jakiejkolwiek platformy" - dodaje. Jak podsumowuje profesor Ould-Saada: "Oczekuję, że w ciągu kilku lat zasoby i przestrzeń dyskowa będą równie łatwo dostępne w sposób zdalny, jak w tej chwili dostępna jest informacja przez Internet." Partnerzy projektu KNOWARC pochodzą z Danii, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Węgier.

Powiązane artykuły